TP. Hồ Chí Minh: 10 tháng có 22 dự án FDI giải thể, chấm dứt hoạt động và chuyển đi tỉnh khác

Hồng Quân

07:07 27/10/2015

BizLIVE - Tổng số vốn đầu tư của 22 dự án này đạt hơn 72,1 triệu USD. Từ đầu năm đến ngày 15/10/2015 tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh tăng đạt gần 3,1 tỷ USD, tăng 130 triệu USD so với cùng kỳ năm trước.

TP. Hồ Chí Minh: 10 tháng có 22 dự án FDI giải thể, chấm dứt hoạt động và chuyển đi tỉnh khác

Ảnh minh họa.

Theo công bố của Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến ngày 15/10, TP.HCM đã có 456 dự án có vốn nước ngoài (FDI) được cấp giấy chứng nhận đầu tư với vốn đăng ký đạt 2.428,3 triệu USD, trong đó 58,9% vốn được đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Nguồn: Số liệu Cục Thống kê TP.HCM

Vốn FDI đăng ký mới trong 10 tháng qua chủ yếu đầu tư dưới hình thức liên doanh với 103 dự án, vốn đầu tư 1,56 tỷ USD; còn lại là đầu tư 100% vốn nước ngoài với 353 dự án, vốn đầu tư 866,3 triệu USD.

Anh Quốc vẫn là quốc gia dẫn đầu về lượng vốn FDI đăng ký đầu tư vào TP. HCM với 9 dự án có vốn đầu tư 1,2 tỷ USD, chiếm 49,5% tổng vốn đăng ký cấp mới.

Nguồn: Số liệu Cục Thống kê TP.HCM

Từ đầu năm đến nay, có 118 dự án FDI trên địa bàn thành phố tăng vốn đầu tư với số vốn tăng 642,9 triệu USD.
Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh tăng vốn đạt 3.071,2 triệu USD, tăng khoảng 130 triệu USD so cùng kỳ năm trước (10 tháng đầu năm 2014 chỉ tiêu này đạt 2,94 tỷ USD).
Trong 10 tháng qua, TP.HCM đã giải thể, chấm dứt hoạt động và chuyển đi tỉnh thành khác 22 dự án FDI, vốn đầu tư 72,1 triệu USD.

HỒNG QUÂN

BizLIVE - Gặp gỡ