Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Nợ công cao, áp lực trả nợ lớn

Nhóm PV

11:04 29/07/2016

BizLIVE - Thủ tướng nhấn mạnh, nếu trường hợp tăng trưởng năm 2016 không đạt mục tiêu đề ra thì các tỷ lệ nợ công, nợ Chính phủ... còn cao hơn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Nợ công cao, áp lực trả nợ lớn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Sáng 29/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016 trước Quốc hội.
Nói về những thách thức, khó khăn Việt Nam đang phải đối mặt, Thủ tướng cho biết: Nợ công cao, áp lực trả nợ lớn. Đến cuối năm 2015, nợ công bằng 62,2% GDP; nợ Chính phủ 50,3% (vượt trần quy định là 50%); nợ nước ngoài của quốc gia 43,1%.
Thủ tướng nhấn mạnh, nếu trường hợp tăng trưởng năm 2016 không đạt mục tiêu đề ra thì các tỷ lệ này sẽ còn cao hơn.
Theo báo cáo của Thủ tướng, nghĩa vụ chi trả nợ lãi trực tiếp năm 2015 bằng khoảng 8,4% tổng thu ngân sách nhà nước. Chi trả nợ giai đoạn 2011 - 2015 gấp 1,86 lần giai đoạn 2006 - 2010. Dự báo chi trả nợ sẽ tiếp tục tăng cao hơn trong các năm 2016, 2017 và 2018.
Trong khi đó, bội chi ngân sách liên tục ở mức cao trong nhiều năm. Thu ngân sách khó khăn, nhất là ngân sách trung ương; nợ đọng thuế còn lớn.
Cơ cấu chi ngân sách, theo Thủ tướng, còn bất hợp lý khi tỷ trọng chi đầu tư phát triển giảm, tỷ trọng chi thường xuyên lại tăng từ 55% lên 65%, trong đó chủ yếu do tăng chi cho con người và tiền lương.
Bên cạnh đó,  việc sử dụng vốn đầu tư còn kém hiệu quả. Chỉ số ICOR bình quân giai đoạn 2011 - 2015 là 6,92, cao hơn nhiều so với các nước trong khu vực . Một số dự án sử dụng vốn đầu tư công hiệu quả thấp, lãng phí lớn.
Đề cập đến giải pháp khắc phục những hạn chế trong thời gian tới, Thủ tướng cho biết: Chính phủ sẽ thực hiện tăng cường kỷ luật tài chính, kiên quyết chống thất thu, chuyển giá, giảm nợ đọng thuế.
Đồng thời triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là hội họp, sử dụng xe công, đi công tác nước ngoài. Thực hiện lộ trình phù hợp cơ cấu lại chi NSNN, bảo đảm tỷ lệ hợp lý giữa chi thường xuyên, chi đầu tư và chi trả nợ.
Thủ tướng cũng cho biết: Chính phủ sẽ xây dựng kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2016 - 2020; tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công. Hoàn thiện cơ chế đấu thầu và mua sắm công tập trung; quản lý chặt chẽ kinh phí xây dựng trụ sở và sử dụng tài sản công.  
 Clip Thủ tướng báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách:
 

NHÓM PV

BizLIVE - Gặp gỡ