Thủ tướng chuyển 9 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Mạnh Nguyễn

18:09 24/05/2016

BizLIVE - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa đồng ý chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Quảng Nam thành công ty cổ phần đối với 9 đơn vị.

Thủ tướng chuyển 9 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Trung tâm Đăng kiểm thủy bộ Quảng Nam vừa được chuyển thành thành công ty cổ phần.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển Ban Quản lý các công trình công cộng, Trung tâm Đăng kiểm thủy bộ Quảng Nam và Trung tâm Kỹ thuật xây dựng thành công ty cổ phần trong giai đoạn 2016-2017.
Chuyển Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn, Ban Quản lý bến xe và Trung tâm Tư vấn xây dựng thành công ty cổ phần trong giai đoạn 2017-2018.
Tiếp theo, trong giai đoạn 2018-2019, Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông, Trung tâm Giống Thủy sản và Trung tâm Giống Nông Lâm nghiệp sẽ được chuyển thành công ty cổ phần.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt phương án cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập trên và triển khai các công việc liên quan theo quy định hiện hành.

MẠNH NGUYỄN

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

Emagazine