Thoái vốn tại khu vực doanh nghiệp nhà nước: Nghẽn ở... thực thi

P.Hà

06:50 12/06/2015

Theo các chuyên gia, trong thời gian qua khu vực DNNN chưa bị chi phối bởi nguyên tắc “lời ăn lỗ chịu”. Khu vực này kinh doanh thua lỗ, không thanh toán được các khoản nợ đến hạn nhưng vẫn không bị phá sản và nhà nước về cơ bản vẫn đứng ra gánh chịu các khoản nợ cho DN... Vậy cách nào để đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu và cổ phần hóa (CPH) khu vực này nhằm tránh thất thoát tài sản của nhà nước?

Thoái vốn tại khu vực doanh nghiệp nhà nước: Nghẽn ở... thực thi

Ảnh minh họa.

Theo Bộ Tài chính, tính đến hết quý I/2015 cả nước đã thực hiện sắp xếp được 6.980 DN, trong đó CPH 4.237 DN.

Gần 20 ngàn tỷ đồng phải thoái vốn

Cũng theo Bộ Tài chính, giai đoạn 2011-2013 đã thực hiện sắp xếp được 180 DN, trong đó cổ phần hóa 99 DN và sắp xếp theo các hình thức khác 81 DN.

Giai đoạn 2014-2015, theo kế hoạch sắp xếp đã được duyệt thì cả nước sẽ thực hiện CPH 432 DN. Trong năm 2014 cả nước đã thực hiện sắp xếp được 167 DN, tăng gấp 1,65 lần năm 2013, trong đó,

Về kết quả thoái vốn: Năm 2012, thoái được 348 tỷ đồng, thu được 356 tỷ đồng; Năm 2013, thoái được 874 tỷ đồng, thu được 745 tỷ đồng; Năm 2014, thoái được 4.184 tỷ đồng, thu được 4.292 tỷ đồng; Quý I/2015, thoái được 2.807 tỷ đồng, thu được 3.206 tỷ đồng. Như vậy, số vốn đã thoái tính đến quý I/2015 là 8.213 tỷ đồng và số thu về là 8.599 tỷ đồng. Số còn phải thoái trong những tháng còn lại của năm 2015 là 19.517 tỷ đồng, trong đó lĩnh vực ngân hàng và bất động sản chiếm đa số với khoảng 12 nghìn tỷ đồng.

Ông Đặng Quyết Tiến – Cục phó Cục Tài chính DN - Bộ Tài chính cho biết, quá trình tái cơ cấu, cổ phần hóa DNNN vẫn còn một số hạn chế như tiến độ cổ phần hóa DNNN còn chậm. Ngoài ra một số khoản đầu tư ngoài ngành có hiệu quả thấp, thua lỗ, không bảo toàn được giá trị đầu tư ban đầu… “Do vậy, yêu cầu cấp thiết đặt tra trong lúc này là phải đẩy nhanh quá trình thoái vốn tại khu vực DNNN càng sớm càng tốt” - ông Tiến nhấn mạnh

Tháo gỡ khó khăn trong tái cơ cấu DNNN

Cho đến thời điểm này đã có 23 bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp DNNN theo tiêu chí, danh mục phân loại DN 100% vốn Nhà nước. Thủ tướng đã phê duyệt 19 phương án, trong đó bổ sung 106 DN CPH năm 2015 và 109 DN CPH giai đoạn 2016-2020.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, tái cơ cấu nền kinh tế phải tiến hành một cách tổng thể, đồng bộ với mục tiêu nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, trong đó tái cơ cấu DNNN là một trong ba lĩnh vực trọng tâm.

Thủ tướng đánh giá quá trình tái cơ cấu DNNN đang đi đúng hướng, tích cực, nhất là CPH đúng kế hoạch và bước đầu các DN hoạt động hiệu quả; nhiệm vụ thoái vốn đầu tư ngoài ngành cũng đã thu về gần 7.000 tỷ đồng… Tuy nhiên, hiệu quả của DNNN vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và tài sản hiện có, thậm chí một số DN còn thua lỗ; năng suất lao động trong DN còn thấp; nguồn vốn CPH thu về còn chậm, DNNN không cần nắm chi phối còn nhiều; một số quy định, hướng dẫn ban hành còn chưa kịp thời…

Cùng với khắc phục những tồn tại, hạn chế này, Thủ tướng nhấn mạnh, cơ chế, chính sách cơ bản đã đầy đủ và phù hợp, vấn đề còn lại là trách nhiệm và quyết tâm thực thi, từng Bộ trưởng, lãnh đạo các tập đoàn, TCty và các địa phương phải tập trung quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tái cơ cấu DNNN.

Thủ tướng yêu cầu DN nào đã có Ban chỉ đạo thì phải khẩn trương tiến hành xác định giá trị, công bố và tiến hành CPH gắn với đẩy mạnh niêm yết trên TTCK; DN nào CPH rồi nhưng chưa đạt tỷ lệ như quy định thì tiếp tục bán cổ phần, đồng thời tiếp tục rà soát các DN không cần Nhà nước chi phối để tiếp tục bán. Thủ tướng lưu ý rà soát, bổ sung danh mục DNNN cần tiếp tục cổ phần hóa theo 2 loại, Nhà nước không cần nắm giữ và giảm tỷ lệ DNNN phải nắm giữ chi phối.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển DN tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp để xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, đồng thời chủ trì họp với các bộ, ngành liên quan để có biện pháp giải quyết kịp thời các vướng mắc nảy sinh trong quá trình tái cơ cấu DNNN đẩy nhanh tiến độ thoái vốn ngoài ngành cũng như sắp xếp các Cty nông, lâm nghiệp.

Để đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu và thoái vốn tại khu vực DNNN, tại cuộc họp với Bộ Tài chính mới đây, Chính phủ đã thống nhất và cho phép DN đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án CPH nhưng chưa có điều kiện phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) ngay, thì giá bán cổ phần cho người lao động và tổ chức công đoàn trong DN bằng 60% giá khởi điểm theo phương án cổ phần hóa.

Chính phủ cũng thống nhất, chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp từ thời điểm xác định giá trị DN đến thời điểm chính thức chuyển sang Cty cổ phần, DN CPH được trích theo hợp đồng đã ký và được để lại Cty cổ phần thực hiện bảo hành sản phẩm theo hợp đồng. Trường hợp xác định giá trị vốn đầu tư dài hạn của DN cổ phần hóa tại DN khác được xác định thấp hơn giá trị ghi trên sổ sách kế toán thì giá trị vốn đầu tư dài hạn được lấy theo giá trị xác định thực tế.

Chính phủ yêu cầu trong thời gian 60 ngày làm việc kể từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN lần đầu, DN CPH phải hoàn thành việc lập báo cáo tài chính tại thời điểm đăng ký DN, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, đề nghị cơ quan thuế kiểm tra quyết toán thuế, thực hiện quyết toán, xác định giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành cty cổ phần và các tồn tại về tài chính cần tiếp tục xử lý. Cơ quan đại diện chủ sở hữu lựa chọn thuê tư vấn để xây dựng phương án thoái vốn; chi phí thoái vốn do chủ sở hữu quyết định và được trừ vào giá trị phần vốn nhà nước đã thoái, chủ sở hữu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

Theo Báo Diễn đàn Doanh nghiệp

BizLIVE - Gặp gỡ