Quảng Ninh cải thiện môi trường đầu tư thu hút nhà đầu tư chiến lược

Thu Hiền

14:30 13/08/2016

BizLIVE - Với mục tiêu xây dựng một chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh đã có những giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp, thu hút nhà đầu tư chiến lược…

Quảng Ninh cải thiện môi trường đầu tư thu hút nhà đầu tư chiến lược

Chủ tịch UBND Quảng Ninh chủ trì cuộc họp sáng 12/8.

Ngày 12/8, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện các giải pháp cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), kết quả thực hiện khảo sát chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương thuộc tỉnh (DDCI) năm 2016.

Tại đây, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, năm 2016 là năm mà Chính phủ dành nhiều sự quan tâm đặc biệt trong chỉ đạo triển khai công tác cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia với quyết tâm xây dựng một Chính phủ kiến tạo, liêm chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp, trong đó mỗi tỉnh, thành phố đóng vai trò là hạt nhân để xây dựng mục tiêu trên.

“Do đó, Quảng Ninh phải quyết tâm, nỗ lực nhiều hơn nữa để góp phần xây dựng một Chính phủ vì dân vì doanh nghiệp”, Chủ tịch Quảng Ninh nhấn mạnh.

Qua thời gian triển khai Nghị quyết số 19 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020, Quảng Ninh được đánh giá là địa phương có nhiều tín hiệu tích cực trong việc đạt được một số chỉ tiêu theo tinh thần Nghị quyết 19.

Trong đó có một số chỉ tiêu đạt và vượt như chỉ tiêu về cải cách thủ tục hành chính; thời gian thành lập doanh nghiệp, thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; thủ tục thuế; thời gian cấp phép xây dựng; thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp; thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới.

Về thực hiện các chỉ số thành phần của PCI, theo mục tiêu đặt ra trong năm 2016, để duy trì trong nhóm rất tốt của các tỉnh, thành trong cả nước, Quảng Ninh sẽ phấn đấu duy trì 7 Chỉ số ở thứ hạng rất tốt; 2 Chỉ số ở thứ hạng tốt; 1 Chỉ số ở thứ hạng khá.

Đề cập đến bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh (DDCI) năm 2016, ông Nguyễn Đức Long nhấn mạnh, ngay sau khi công bố kết quả PCI năm 2015, các tỉnh tiếp tục có nhiều giải pháp quyết liệt nhằm duy trì và nâng cao thứ hạng trong năm 2016.

“Đối với Quảng Ninh, tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai đến tất cả cấp ngành trong tỉnh, đặc biệt là triển khai bộ chỉ số DDCI. Đây là một trong những giải pháp hiệu quả, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh và nâng thứ hạng PCI trong năm 2016”, ông Long cho hay.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh cũng chỉ đạo, các sở ngành địa phương cần chủ động, quyết liệt hơn, liên tục quyết tâm gắn với đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương có kế hoạch gặp gỡ ngay các doanh nghiệp, đồng thời tiếp tục triển khai các giải pháp để cải thiện các chỉ số còn yếu. IPA tiếp tục tham mưu, đề xuất với tỉnh về những mặt được, mặc chưa được để có giải pháp nâng cao, cải thiện chỉ số.

Cũng tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, Quảng Ninh có nhiều chuyển biến tích cực trong phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận vào những mặt yếu kém để rút kinh nghiệm, kịp thời có giải pháp để cải thiện, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu.

THU HIỀN

BizLIVE - Gặp gỡ