PMI tháng 8 tăng chậm nhất 5 tháng

Thảo Mai

09:25 01/09/2015

BizLIVE - Chỉ số nhà quản trị mua hàng ngành sản xuất Việt Nam đã giảm từ 52,6 điểm của tháng 7 xuống còn 51,3 điểm trong tháng 8.

PMI tháng 8 tăng chậm nhất 5 tháng

Ảnh minh họa.

Trong báo cáo mới nhất của Market phối hợp với Nikkei, Chỉ số nhà quản trị mua hàng ngành sản xuất Việt Nam (PMI) đã giảm từ 52,6 điểm của tháng 7 xuống còn 51,3 điểm trong tháng 8, cho thấy các điều kiện kinh doanh có mức cải thiện yếu nhất kể từ tháng 3.

Mức tăng sản lượng và số lượng đơn đặt hàng của các công ty sản xuất của Việt nam đã yếu hơn trong tháng 8 khi có một số báo cáo cho biết nhu cầu khách hàng giảm.

Giá cả trên thị trường thế giới giảm đã góp phần làm chi phí đầu vào giảm mạnh. Điều này đã làm giá cả đầu ra giảm nhanh hơn, trong khi một số công ty báo cáo đã giảm giá đầu ra để đối phó với áp lực cạnh tranh từ các công ty Trung quốc. Điều này cũng đã được coi là một nhân tố góp phần làm giảm số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới.

Tuy nhiên, sức khỏe của lĩnh vực sản xuất đã được cải thiện hàng tháng trong suốt hai năm qua. Sản lượng ngành sản xuất đã tăng với tốc độ chậm nhất trong thời gian mười tháng khi một số báo cáo cho biết nhu cầu của khách hàng đang yếu đi.

Mức tăng số lượng đơn đặt hàng mới cũng đã chậm lại trong tháng 8, nhưng vẫn mạnh khi các thành viên nhóm khảo sát cho biết đã giành được công việc mới từ cả khách hàng mới và khách hàng hiện có.

Trái ngược với xu hướng của tổng số lượng đơn đặt hàng mới, số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới đã giảm tháng thứ ba liên tiếp.

Việc giảm nhu cầu của khách hàng quốc tế và áp lực cạnh tranh từ các công ty Trung quốc được coi là những nhân tố dẫn đến giảm số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới.

Trung quốc cũng được nhắc đến khi nói về những thay đổi giá cả trong tháng 8, với sự giảm giá của đồng Nhân dân tệ được coi là nguyên nhân dẫn đến giảm giá cả đầu vào.

Những công ty báo cáo giảm giá đầu vào, với mức giảm là mạnh nhất kể từ tháng 2, cho biết nguyên nhân giảm cũng là do giá cả trên các thị trường thế giới đối với các mặt hàng như sắt thép và dầu lửa đã giảm. Mức giảm giá trong kỳ gần nhất thuộc hàng nhanh nhất trong lịch sử khảo sát.

Mức tăng số lượng đơn đặt hàng mới yếu hơn dẫn đến lượng công việc tồn đọng giảm tháng thứ ba liên tiếp, nhưng các công ty tiếp tục tăng số lượng nhân viên trong tháng 8. Tuy nhiên, tốc độ tạo việc làm đã chậm lại so với tháng 7.

Giống như đã diễn ra hàng tháng trong suốt hai năm qua, hoạt động mua hàng đã tăng trong tháng 8. Tuy nhiên, tồn kho hàng mua đã giảm tháng thứ hai liên tiếp. Tồn kho hàng thành phẩm cũng giảm trong tháng khi những người trả lời cho biết hàng thành phẩm đã được giao cho khách hàng khi hoàn thiện.

THẢO MAI

BizLIVE - Gặp gỡ