PMI tháng 1 tiếp tục tăng vượt mốc 50 điểm

Thảo Mai

12:24 01/02/2016

BizLIVE - Chỉ số nhà quản trị mua hàng của Việt Nam tăng từ mức 51,3 điểm trong tháng 12/2015 lên 51,5 điểm trong tháng Một.

PMI tháng 1 tiếp tục tăng vượt mốc 50 điểm

Số lượng đơn đặt hàng mới trong tháng Một đã tăng tháng thứ hai liên tiếp và với một tốc độ nhanh hơn so với tháng 12. Ảnh: Bloomberg

Theo báo cáo PMI ngành sản xuất Việt Nam của Nikkei, Chỉ số nhà quản trị mua hàng tăng từ mức 51,3 điểm của tháng 12/2015 lên 51,5 điểm trong tháng Một.

Kết quả chỉ số cho thấy các điều kiện kinh doanh đã tốt lên tháng thứ hai liên tiếp, và sức khỏe của lĩnh vực sản xuất đã cải thiện với tốc độ nhanh hơn một chút so với cuối 2015.

Nhìn chung, lĩnh vực sản xuất của Việt Nam vẫn duy trì được đà tăng trưởng trong tháng Một khi sản lượng tăng nhờ số lượng đơn đặt hàng mới tăng mạnh hơn.

Số lượng đơn đặt hàng mới trong tháng Một đã tăng tháng thứ hai liên tiếp và với một tốc độ nhanh hơn so với tháng 12.

Số lượng đơn đặt hàng mới tổng thể tăng đã góp phần làm tăng sản lượng lần thứ hai trong hai tháng, với tốc độ tăng gần như ngang bằng so với tháng trước.

Áp lực giảm phát tăng lên từ các thị trường hàng hóa toàn cầu đã làm cả chi phí đầu vào và giá cả đầu ra trong tháng giảm nhanh hơn, từ đó kéo dài thời kỳ giảm hiện nay thành bảy tháng.

"Mặt tích cực nhất của bộ số liệu PMI kỳ gần nhất của Việt Nam là tốc độ tăng số lượng đơn đặt hàng mới nhanh hơn vào đầu năm 2016, từ đó cho thấy các công ty trong nước vẫn có thể thu hút số lượng đơn đặt hàng mới cho dù môi trường kinh doanh toàn cầu còn khó khăn", ông Andrew Harker, chuyên gia tại công ty thu thập kết quả khảo sát Markit, nhận định.

Ông dự đoán với hiệp định thương mại TPP dự kiến được ký vào cuối tuần này, từ đó bắt đầu giai đoạn phê chuẩn, 2016 có thể tạo ra những bước phát triển tích cực trong nền kinh tế Việt Nam sau khi có khởi đầu tốt từ đầu năm.

THẢO MAI

Từ khóa: PMI, sản xuất

BizLIVE - Gặp gỡ