Phó thủ tướng Vương Đình Huệ: Vì sao nước ta có nguy cơ tụt hậu so khu vực?

Mạnh Nguyễn

18:54 16/07/2016

BizLIVE - “Vì sao chúng ta tăng trưởng dưới tiềm năng? Vì sao nước ta có nguy cơ tụt hậu so với các nước trong khu vực, nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình, nguy cơ “chưa giàu đã già” vì để lỡ thời cơ “dân số vàng”?...", Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đặt ra một loạt câu hỏi và cho rằng những hạn chế này bắt nguồn từ chủ trương đầu tư và tổ chức thực hiện.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ: Vì sao nước ta có nguy cơ tụt hậu so khu vực?

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ. Ảnh: VGP/Thành Chung

Ngày 16/7, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã dự tại hội nghị toàn quốc ngành kế hoạch và đầu tư tổ chức tại TP. Nha Trang.
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng hội nghị này không chỉ đánh giá công việc của ngành kế hoạch và đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2016 mà còn đặt ra nhiều vấn đề quan trọng để ngành nhận thức dứt khoát cho cả nhiệm kỳ 2016-2020.
Để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội và các chương trình hành động, nghị quyết của Chính phủ trong thời gian tới, Phó thủ tướng cho rằng còn nhiều vấn đề của kinh tế-xã hội cần có câu trả lời.
“Vì sao chúng ta tăng trưởng dưới tiềm năng? Vì sao nước ta có nguy cơ tụt hậu so với các nước trong khu vực, nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình, nguy cơ “chưa giàu đã già” vì để lỡ thời cơ “dân số vàng”? Vì sao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của quốc gia, của xã hội và doanh nghiệp còn hạn chế? Vì sao phát triển thiếu bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường? Vì sao đầu tư công không hiệu quả, hệ số Icor cao và nhiều dự án thất thoát lãng phí?…”, Phó thủ tướng đặt ra một loạt câu hỏi và cho rằng những hạn chế này bắt nguồn từ chủ trương đầu tư và tổ chức thực hiện.
Để giải quyết những vấn đề trên nhằm lấy lại niềm tin của người dân, doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, Phó thủ tướng cho rằng trách nhiệm là của cả hệ thống chính trị nhưng ngành kế hoạch và đầu tư với tư cách là cơ quan tham mưu, tổng hợp của Chính phủ phải nhận thức thật rõ về vai trò và trách nhiệm của mình.
Không thu hút đầu tư nước ngoài bằng mọi giá 
Đối với quản lý đầu tư trong nước và nước ngoài, Phó thủ tướng đề nghị không thu hút đầu tư nước ngoài bằng mọi giá mà phải chọn lọc các dự án để hỗ trợ cho quá trình tái cơ cấu kinh tế, dự án có công nghệ tốt, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân, tăng cường xuất khẩu và bảo đảm thanh khoản ngoại tệ của quốc gia.
“Chúng ta phải có những bước thu hút đầu tư ở trình độ cao hơn để không xảy ra tình trạng một đất nước 2 nền kinh tế, một bên là các doanh nghiệp FDI và một bên là doanh nghiệp trong nước”, Phó thủ tướng lưu ý đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của ngành là tăng cường huy động vốn đầu tư của toàn xã hội hiệu quả nhất, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
Phó thủ tướng cũng đề nghị ngành kế hoạch và đầu tư phối hợp với Bộ Nội vụ quan tâm sắp xếp bộ máy quản lý hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) khi mà mô hình này đang tồn tại nhiều yếu kém kéo dài, theo tinh thần không được tăng thêm biên chế.
Phó thủ tướng cũng giao Bộ Kế hoạch và đầu tư trong năm 2016 thực hiện rà soát, phân công nhiệm vụ, cơ cấu lại các đơn vị của bộ và địa phương trên tinh thần rõ người, rõ việc, bảo đảm tính kết nối giữa các bộ phận, tăng cường đạo đức công vụ, chống nhũng nhiễu và thực hiện luân chuyển cán bộ.

MẠNH NGUYỄN

BizLIVE - Gặp gỡ