Phó thủ tướng: Ngăn chặn nguy cơ Việt Nam trở thành bãi thải công nghệ lạc hậu

Mạnh Nguyễn

17:09 18/07/2016

BizLIVE - Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị ngành tài nguyên và môi trường cần ngăn chặn có hiệu quả nguy cơ Việt Nam trở thành bãi thải công nghệ lạc hậu do quá trình hội nhập.

Phó thủ tướng: Ngăn chặn nguy cơ Việt Nam trở thành bãi thải công nghệ lạc hậu

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Bảo vệ môi trường phải vừa là nội dung, vừa là mục tiêu phát triển, không đánh đổi môi trường lấy lợi ích kinh tế - Ảnh: VGP.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã yêu cầu như vậy tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của ngành tài nguyên và môi trường, ngày 18/7.
Tình trạng ô nhiễm môi trường diễn biến phức tạp
Phát biểu tại Hội nghị ngày 18/7, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã biểu dương, đánh giá cao những chuyển biến trong công tác bảo vệ môi trường thời gian qua.
“Bộ Tài nguyên và môi trường đã chủ động tham gia, tích cực đấu tranh với công ty Formosa Hà Tĩnh để tìm ra thủ phạm trong vụ việc cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung, buộc thủ phạm phải nhận sai phạm, xin lỗi và bồi thường cho người dân bị thiệt hại, hỗ trợ cho người dân, cải tạo môi trường, cam kết không tái phạm”, Phó thủ tướng nói.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, công tác quản lý tài nguyên và môi trường vẫn còn những mặt hạn chế. Thể chế chính sách, pháp luật mặc dù đã được hoàn thiện một bước nhưng một số quy định chưa theo kịp thực tiễn, chưa bắt kịp cơ chế thị trường và yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế.
Một số quy định chồng chéo, thiếu thống nhất với các pháp luật khác có liên quan như pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về đầu tư... Một số quy hoạch, chiến lược chưa được rà soát cập nhật để bảo đảm thích ứng với biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội trong tình hình mới.
Việc xây dựng các cơ sở dữ liệu của ngành còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu của Chính phủ điện tử; mạng lưới cơ sở quan trắc, dự báo chưa hợp lý, trang thiết bị còn lạc hậu, năng lực dự báo, nhất là dự báo xa còn hạn chế. Năng lực thực thi, phản ứng chính sách, pháp luật vẫn còn tồn tại; ở một số nơi cán bộ còn hiểu và áp dụng sai quy định của pháp luật, việc tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của người dân và doanh nghiệp chưa được thực hiện tốt dẫn đến khiếu kiện vượt cấp.
Tình trạng ô nhiễm môi trường chậm được cải thiện; ô nhiễm môi trường ở một số nơi còn nghiêm trọng, đặc biệt là tình trạng xả thải trực tiếp chất thải độc hại, gây ô nhiễm môi trường của các cơ sở sản xuất, dịch vụ diễn biến phức tạp, nhất là ở một số làng nghề, lưu vực sông, khu vực biển.
Không đánh đổi môi trường lấy lợi ích kinh tế
Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành tài nguyên và môi trường trong thời gian tới, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu phải bảo đảm môi trường song song với phát triển kinh tế-xã hội.
“Bảo vệ môi trường phải vừa là nội dung, vừa là mục tiêu phát triển, không đánh đổi môi trường lấy lợi ích kinh tế”, Phó thủ tướng nhấn mạnh.
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu ngành tài nguyên và môi trường phải nhanh chóng tiến hành tổng điều tra, rà soát, phân loại, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm, nhất là các nguồn thải ra sông, ra biển; cải tạo, phục hồi các khu vực ô nhiễm.
“Bộ Tài nguyên và môi trường phối hợp với các bộ liên quan, các địa phương rà soát lại tất cả các dự án lớn, các dự án có xả thải, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Rà soát toàn diện từ khâu đánh giá tác động môi trường, chuẩn bị đầu tư, quá trình đầu tư, nghiệm thu, cũng như việc thanh kiểm tra trong quá trình hoạt động.
Chỉ cấp phép hoạt động đối với các cơ sở sản xuất, dịch vụ khi chất thải được xử lý theo các tiêu chuẩn của Việt Nam và quy định quốc tế mà Việt Nam tham gia. Xử lý nghiêm mọi vi phạm, không loại trừ bất kỳ ai”, Phó thủ tướng nói.
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng nhấn mạnh yêu cầu trang bị hệ thống quan trắc môi trường ở tất các các điểm xả thải, bảo đảm việc kiểm soát 24/24h. Tất cả các sở tài nguyên và môi trường phải kiểm soát được việc xả thải trên địa bàn.
Riêng với sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung vừa qua, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu phải sớm có báo cáo đánh giá toàn diện, chính xác về ảnh hưởng môi trường; công bố an toàn môi trường biển để người dân, doanh nghiệp sớm ổn định đời sống, phát triển kinh tế. Nếu cần thiết, mời các nhà khoa học trong nước, quốc tế cùng nghiên cứu để sớm công bố kết quả.

MẠNH NGUYỄN

BizLIVE - Gặp gỡ