Những ngành sẽ phát triển mạnh trong quý III/2015

Yến Nhi

17:39 29/06/2015

Theo Tổng cục thống kê, trong quý III/2015 nhiều ngành sản xuất kinh doanh được dự báo sẽ hoạt động tốt hơn so với quý II/2015. Điển hình như sản xuất điện tử, máy tính và sản phẩm quang học tăng 67,9%; sản xuất thuốc lá 60%; sản xuất trang phục 59,4%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu 58.3%;...

Những ngành sẽ phát triển mạnh trong quý III/2015

Ảnh minh họa.

Tổng cục Thống kê vừa công bố báo cáo Kết quả điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh quý II năm 2015

Theo đó, cuộc điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh hàng quý ngành chế biến, chế tạo bao gồm 4028 doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo, đại diện cho toàn bộ nền kinh tế và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, số doanh nghiệp thực tế đã trả lời trong kỳ điều tra quý II/2015 là 3389 doanh nghiệp.

Những thông tin chủ yếu thu thập từ các doanh nghiệp để phản ánh về xu hướng sản xuất kinh doanh gồm: Đánh giá của doanh nghiệp về xu hướng tổng quan tình hình sản xuất kinh doanh; biến động về số lượng đơn đặt hàng và đơn đặt hàng xuất khẩu; xu hướng về tồn kho thành phẩm, nguyên vật liệu; chi phí SX, giá bán bình quân cho một sản phẩm; biến động về quy mô lao động, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp.

Theo báo cáo của cuộc điều tra này, nhìn chung xu hướng sản xuất kinh doanh quý II và quí III/2015 của các doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo ổn định và phát triển hơn khá nhiều so với quí I/2015.

Cụ thể, về khối lượng sản xuất, so với quý I/2015, quý II/2015 có 80,9% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất tăng lên và giữ ổn định (trong đó 44,3% đánh giá tăng và 36,6% giữ ổn định) và chỉ có 19.1% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất giảm đi. Cùng với xu thế tăng lên của quý II, quý III/2015 có tới 88,9% doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất tăng lên (trong đó có 52% doanh nghiệp dự báo tăng và 36.9% giữ ổn định), và có 90,7% doanh nghiệp đánh giá dự kiến 6 tháng cuối năm 2015 khối lượng sản xuất tăng lên và giữ ổn định (trong đó 59.7% tăng lên và 31% giữ ổn định), trong khi đó chỉ có 11,1% doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất giảm đi ở quý III nhưng 6 tháng cuối năm tỷ lệ doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất giảm chỉ còn là 9.3%.

Cũng theo Tổng cục thống kê, tỷ lệ doanh nghiệp dự báo về khối lượng sản xuất của khu vực Nhà nước quý III/2015 tăng so với quý II/2015 là khả quan nhất với 57,7%, 6 tháng cuối năm so với 6 tháng đầu năm là 63.1%. Tỷ lệ tương ứng của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài lần lượt là 53,7% và 60,1%, trong khi khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước đạt tỷ lệ thấp nhất nhưng vẫn khá cao 50,5% và 59%.

Báo cáo cũng đưa ra các ngành có dự báo khả quan về khối lượng sản xuất quý III/2015 tăng so với quý II/2015. Trong đó, cao nhất là ngành sản xuất thuốc lá với tỷ lệ doanh nghiệp dự báo tăng là 70%; ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học 67,9%; sản xuất trang phục 61,5%; ngành sản xuất đồ uống 59,3%, sản xuất da và các sản phẩm có liên quan 59.8%;...

Trong khi đó, số doanh nghiệp lạc quan về khối lượng sản xuất 6 tháng cuối năm tăng so với 6 tháng đầu năm là tương đối đồng đều ở các ngành, với tỷ lệ doanh nghiệp trả lời tăng cao ở các ngành như: sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu là 75%; sản xuất trang phục 69,9%; sản xuất đồ uống 64,8%; sản xuất các sản phẩm điện tử, máy tính và sản phẩm quang học 64,2%;...

Về đơn đặt hàng, so với quý I, quý II/2015 có 80,8% số doanh nghiệp cho rằng số lượng đơn hàng mới tăng lên và giữ ổn định (trong đó 37% doanh nghiệp đánh giá tăng và 43,85% đánh giá giữ ổn định).

Trong khi đó, chỉ có 19,2% doanh nghiệp đánh giá số lượng đơn hàng mới giảm đi. Cùng xu hướng đó, tỷ lệ các doanh nghiệp dự báo số lượng đơn hàng mới tiếp tục khả quan ở quý III/2015 và 6 tháng cuối năm; có 89,2% doanh nghiệp dự báo số lượng đơn hàng mới quý III so với quý II tăng lên và giữ ổn định; tỷ lệ tăng lên và giữ ổn định 6 tháng cuối năm so với 6 tháng đầu năm là 91%. Trong khi đó, chỉ có 10,8% doanh nghiệp dự báo số lượng đơn hàng mới quý III giảm đi so với quý II; chỉ có 9% doanh nghiệp dự báo đơn hàng mới 6 tháng cuối năm giảm so với 6 tháng đầu năm.

Có 57,4% số doanh nghiệp Nhà nước lạc quan dự báo đơn hàng mới 6 tháng cuối năm tăng lên so với 6 tháng đầu năm; trong khi đó tỷ lệ này ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài là 55.8% và thấp nhất vẫn là khu vực ngoài nhà nước với 52.7%.

Những ngành có tỷ lệ dự báo về triển vọng đơn hàng 6 tháng cuối năm tăng so với 6 tháng đầu năm gồm: sản xuất thuốc, hóa liệu và dược liệu 72,2%; sản xuất trang phục và sản xuất giường tủ, bàn ghế đều là 63,5%; in sao chép bản ghi 62,5%;…

Riêng về đơn đặt hàng xuất khẩu, báo cáo cũng chỉ ra rằng, có 80,5% doanh nghiệp khẳng định số lượng đơn hàng xuất khẩu mới quý II tăng và giữ ổn định so với quý I (trong đó 29,3% dự báo tăng, 51,2% dự báo giữ ổn định).

Trong khi đó, tỷ lệ số doanh nghiệp trả lời có đơn hàng xuất khẩu mới giảm là 19,5%. Các doanh nghiệp dự báo số lượng đơn hàng xuất khẩu mới quý III khả quan hơn với 87,2% doanh nghiệp dự báo tăng và giữ ổn định so với quý II (trong đó số doanh nghiệp dự báo tăng là 40,7%, 46,5% dự báo giữ ổn định), chỉ có 12,8% doanh nghiệp dự báo giảm. Các doanh nghiệp dự báo lạc quan hơn về số lượng đơn hàng xuất khẩu mới 6 tháng cuối năm so với 6 tháng đầu năm, với tỷ lệ doanh nghiệp dự báo tăng và ổn định là 90,3% (47,4% dự báo tăng 42,9% dự báo ổn định), chỉ có 9,8% số doanh nghiệp dự báo giảm.

Theo VnMedia

BizLIVE - Gặp gỡ