“Nhiều yếu tố thị trường đang méo mó, sai lệch”

Nguyễn Thảo

12:36 30/05/2016

BizLIVE - Ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện nghiên cứu và quản lý kinh tế trung ương (CIEM) cho biết, nhà nước cần minh bạch hơn, nhiều yếu tố thị trường đang méo mó, sai lệch.

“Nhiều yếu tố thị trường đang méo mó, sai lệch”

Ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng CIEM.

Hội thảo “Khát vọng Việt Nam 2035 Vai trò của doanh nghiệp và yêu cầu hiện đại hoá thể chế” diễn ra sáng 30/5, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân trong chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam thời gian tới là rất quan trọng song để phát triển thể chế rất quan trọng.

"Thể chế nào doanh nghiệp đó, "ở bầu thì tròn, ở ống thì dài" nhưng doanh nghiệp và doanh nhân không chỉ là kết quả của thể chế mà còn là động lực cải thiện, thay đổi thể chế, đây là mối tác động hai chiều", ông Lộc nói.

Đặt vấn đề về vai trò của doanh nghiệp đối với cải cách thể chế, ông Nguyễn Văn Phúc, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Quốc hội cho biết, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ngày càng có vai trò rất quan trọng trong vấn đề xây dựng cải cách và hoàn thiện thể chế.

“Đọc tài liệu báo cáo Việt Nam 2035, theo tôi tiếp cận khá chuẩn xác và đầy đủ về khái niệm thể chế. Các nhà khoa học và lãnh đạo cấp cao vẫn có ý kiến khác nhau, thể chế là gì, nếu thể chế đồng nghĩa với pháp luật thì tại sao không nói “cải cách pháp luật”? Tuy nhiên, thể chế không phải là pháp luật, nó còn có những quyết định phi chính thức. chúng ta ít khi nhấn mạnh”, ông Phúc nói.

“Gây phiền hà nhất cho doanh nghiệp không chỉ những thể chế chính thức mà là những quy tắc phi chính thức tạo ra chi phí phi chính thức. Chính thể chế phi chính thức tạo ra nhiều phiền phức cho doanh nghiệp”, ông Phúc bổ sung thêm.

Theo ông Hoàng Thế Liên, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư Pháp, thể chế lỏng lẻo, cơ chế xin cho còn tạo dư địa cho mối quan hệ thân hữu, nảy sinh lợi ích nhóm. Nhưng quan trọng trong thể chế, tiếng nói trách nhiệm giải trình của nhà nước chưa cao, nhân dân cũng như cộng đồng doanh nghiệp chưa thể truy cứu trách nhiệm cơ quan nhà nước.

Cản trở thứ 2 trong thể chế, ông Liên cho biết, thể chế chưa lấy nguyên tắc thị trường làm chính, can thiệp nhà nước vào quá trình này còn mạnh. Cuối cùng, ông Liên cho biết, tiếng nói dân chủ của người dân và doanh nghiệp chưa có nhiều.

Theo đó, ông Liên cho rằng, cần hiện đại hoá thể chế trên 3 trụ cột, nhà nước pháp quyền cải thiện về chất và lượng, có nền kinh tế thị trường đầy đủ, mọi quyết sách của nhà nước về kinh tế phải dự trên kinh tế thị trường và xã hội dân chủ ở cấp độ cao.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện nghiên cứu và quản lý kinh tế trung ương (CIEM) cho biết, nhà nước cần minh bạch hơn, nhiều yếu tố thị trường đang méo mó, sai lệch.

“Muốn minh bạch tự nhà nước không thay đổi phải có áp lực từ bên ngoài đó là hội nhập, thúc đẩy buộc nhà nước thay đổi nhanh hơn nếu không họ sẽ từ từ, từ từ”, ông Cung nói.

Đặt câu hỏi: “Tại sao thân hữu Việt Nam nhiều như vậy?”, ông Cung cho rằng, sắp tới cần cơ quan chuyên trách quản lý tài sản quốc gia, tài sản quốc gia bao gồm những gì, đang tạo giá trị gia tăng, ai đang được hưởng lợi, hao mòn như thế nào… “Đây lại là chỗ làm méo mó thị trường nhiều nhất, làm kém minh bạch”, ông Cung nhấn mạnh.

NGUYỄN THẢO

BizLIVE - Gặp gỡ