Nhiều cơ hội cho Việt kiều đầu tư về nước

Lan Anh

17:34 12/11/2016

BizLIVE - TP.HCM đang cần thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư để phát triển trong hội nhập sâu rộng với thế giới, trong đó nguồn kiều hối cũng rất quan trọng trong việc xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm tài chính, thương mại của khu vực ASEAN.

Nhiều cơ hội cho Việt kiều đầu tư về nước

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao đổi với kiều bào tại hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài tại TP.HCM ngày 12/11/2016.

Ngày 12/11, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh chào mừng hơn 500 đại biểu người Việt Nam đang định cư ở khắp các châu lục về dự hội nghị: “Kiều bào chung sức xây dựng TP.HCM phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế” tại TP.HCM.
Phó Thủ tướng cho biết TP.HCM không chỉ là “Hòn ngọc Viễn Đông” trước đây mà còn luôn là đầu tàu phát triển và luôn đi đầu cả nước trong tiến trình mở cửa, hội nhập quốc tế.
Trong 30 năm đổi mới, Việt Nam đạt được nhiều thành tựu quan trọng, chính trị - xã hội được giữ vững, ổn định, kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao, đạt mức thu nhập trung bình. Trong thời gian tới, Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng để phát triển hơn nữa.
Tuy nhiên, Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức lớn. Mô hình tăng trưởng cũ là tăng trưởng theo chiều rộng, dựa vào lợi thế tài nguyên và nhân công rẻ từng mang lại thành công cho Việt Nam nay đã có dấu hiệu tới hạn. Năng suất, trình độ công nghệ và quản trị còn thấp, chưa tham gia sâu vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.
Cùng với đó, những vấn đề khác như biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên đang đe dọa kéo lùi những thành quả kinh tế - xã hội và ảnh hưởng đến tương lai phát triển bền vững của đất nước.
Việt Nam cũng chưa tranh thủ được cơ hội của hội nhập để nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực và sức cạnh tranh của nền kinh tế, chưa tranh thủ được lợi ích mở rộng thị trường từ hội nhập quốc tế sâu rộng.
Để vượt qua những thách thức đó, theo Phó thủ tướng Phạm Bình Minh, Đảng và Nhà nước nhận thức rõ: cải cách thể chế kinh tế và tiếp tục hội nhập sâu rộng hơn nữa là con đường duy nhất để Việt Nam bứt phá. Vì vậy, Chính phủ đang đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia và doanh nghiệp, nâng cao năng suất lao động và chất lượng nguồn nhân lực.
Trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, Chính phủ chú trọng tái cơ cấu các thị trường nhân tố sản xuất quan trọng, bao gồm thị trường quyền sử dụng đất, thị trường lao động và thị trường khoa học - công nghệ, đưa khoa học-công nghệ trở thành động lực quả quá trình phát triển kinh tế - xã hội.
Đối với đầu tư nước ngoài, Chính phủ khuyến khích đầu tư vào những lĩnh vực ưu tiên: kết cấu hạ tầng, phát triển nhân lực chất lượng cao, công nghiệp phụ trợ và nông nghiệp (nông nghiệp hữu cơ, chế biến thực phẩm sạch và an toàn).
Chính phủ sẽ quyết tâm đổi mới toàn diện, xây dựng một Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ phát triển, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi, minh bạch cho doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Quốc hội, Chính phủ cũng đang trong quá trình đẩy nhanh quá trình xây dựng mới và sửa đổi nhiều luật, nghị định về đầu tư, kinh doanh theo hướng này, đồng thời bảo đảm phù hợp với tiêu chuẩn chung của quốc tế và cam kết hội nhập.
Ngay tại Quốc hội đang diễn ra, Quốc hội đang xem xét, thông qua Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa - một lực lượng doanh nghiệp chiếm đến 97% về số lượng, sử dụng 51% lao động và đóng góp đến 40% GDP.
Việt Nam chủ trương hội nhập quốc tế trên tất cả các lĩnh vực, trong đó trọng tâm là hội nhập kinh tế quốc tế. Việt Nam sẽ chủ động tham gia đóng góp tại các cơ chế hợp tác, liên kết trên mọi tầng nấc, với trọng tâm là thực hiện Cộng đồng ASEAN, thực hiện các thỏa thuận thương mại tự do đã ký kết, tập trung hoàn thành các Mục tiêu phát triền bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc.
Theo Phó thủ tướng Phạm Bình Minh, Đảng và Nhà nước luôn xác định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Kiều nào là cầu nối tăng cường tình hữu nghị Việt Nam với các nước. Đất nước cần tri thức, kinh nghiệm, trí tuệ, nhiệt huyết của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Về phía chính quyền TP.HCM, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết GDP bình quân đầu người của TP.HCM liên tục tăng nhanh, riêng trong giai đoạn 2011 - 2015, GDP TP.HCM tăng bình quân 9,6%/năm, gấp 1,66 lần so với cả nước.
TP.HCM cũng là địa phương có nhiều chính sách ưu đãi đối với kiều bào, thể hiện sinh động qua việc thu hút số lượng kiều hối rất lớn, chiếm 50% tổng số kiều hối của cả nước, đồng thời quy tụ, thu hút số lượng đông đảo kiều bào về sinh cơ, lập nghiệp.
Tuy vậy, việc huy động nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài đối với sự phát triển của TP.HCM vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra. Như Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã khẳng định TP.HCM đứng trước yêu cầu chuyển biến mạnh mẽ cả về thể chế, chính sách, nhân lực để tiếp thu những thành tựu khoa học công nghệ thế giới, tạo đột phát trên mọi lĩnh vực nhằm mục tiêu xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học-công nghệ của khu vực Đông Nam Á.
Với mục tiêu này, lãnh đạo TP.HCM đã quyết tâm thay đổi, đồng thời đặt ra nhu cầu quy tụ và huy động mọi nguồn lực, trong đó có nguồn lực kiều bào giai đoạn 2015 – 2020. Tập trung thực hiện 7 chương trình đột phá về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải cách hành chính, chất lượng tăng trưởng kinh tế, giảm ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường và chỉnh trang phát triển đô thị.

LAN ANH

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

BizLIVE Gặp gỡ