Nhập siêu trở lại trong tháng 5

Mạnh Nguyễn

19:56 24/05/2016

BizLIVE - Theo ước tính của Tổng cục Thống kế, cả nước nhập siêu 400 triệu USD trong tháng 5. Trước đó, tháng 4, Việt Nam xuất siêu khoảng 100 triệu USD.

Nhập siêu trở lại trong tháng 5

Ảnh minh họa.

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập của cả nước trong tháng 5/2015 đạt 29,6 tỷ USD.
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 14,6 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 15 tỷ USD. Cả nước nhập siêu 400 triệu USD trong tháng 5.
Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước 5 tháng đầu năm 2016 ước đạt 134 tỷ USD.
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 67,7 tỷ USD, còn kim ngạch nhập khẩu đạt 66,3 tỷ USD. Như vậy, 5 tháng đầu năm, cả nước xuất siêu 1,4 tỷ USD.
Để đạt được mức xuất siêu trên có sự đóng góp rất lớn từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu khu vực này đạt 87,3 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 48,2 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 39,1 tỷ USD. Như vậy, xuất siêu ở khu vực FDI là hơn 9,1 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm.
Trước đó, theo số liệu Tổng cục Thống kê, tháng 4, Việt Nam xuất siêu khoảng 100 triệu USD, với kim ngạch xuất khẩu: 14,1 tỷ USD và kim ngạch nhập khẩu ước đạt 14 tỷ USD.

MẠNH NGUYỄN

Từ khóa: FDI, xuất khẩu, USD
Thăm dò ý kiến
Từ 1/1/2018 khi xăng A92 bị "khai tử", bạn sẽ sử dụng loại xăng nào?

Emagazine