Năm 2018: Ngân sách bội chi 204 nghìn tỷ, tăng lương cơ sở lên 1,39 triệu đồng

N.Mạnh

11:35 13/11/2017

BizLIVE - Đó là các nội dung quan trọng được đưa ra tại Nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 vừa được Quốc hội thông qua sáng 13/11.

Năm 2018: Ngân sách bội chi 204 nghìn tỷ, tăng lương cơ sở lên 1,39 triệu đồng
Sáng 13/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 với 425/437 (chiếm 86,56%) tổng số đại biểu tán thành. 
Theo Nghị quyết, tổng số thu ngân sách nhà nước năm 2018 là 1.319.200 tỷ đồng, tổng số chi ngân sách nhà nước là 1.523.200 tỷ đồng. Mức bội chi ngân sách nhà nước là 204.000 tỷ đồng (tương đương 3,7% tổng GDP).
Mức bội chi trên bao gồm: Bội chi ngân sách trung ương là 195.000 tỷ đồng, bội chi ngân sách địa phương là 9.000 tỷ đồng, tổng mức vay của ngân sách nhà nước, bao gồm vay để bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc của ngân sách nhà nước là 363.284 tỷ đồng.
Về điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, Nghị quyết quy định giảm dự toán vốn trái phiếu Chính phủ 14.033,79 tỷ đồng, đồng thời điều chỉnh tăng dự toán vốn ngoài nước 14.033,79 tỷ đồng để bố trí dự toán cho các dự án đã giải ngân nhưng chưa được bố trí dự toán theo quy định từ năm 2016 trở về trước.
Đồng thời, bổ sung 245,814 tỷ đồng dự toán chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại năm 2017 cho Tập đoàn Điện lực và 8 địa phương; bổ sung 77,66 tỷ đồng dự toán chi sự nghiệp bảo vệ môi trường từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho tỉnh Thừa Thiên - Huế theo tờ trình của Chính phủ.
Nghị quyết cũng giao Chính phủ thực hiện một số biện pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2018 như thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.
Đồng thời chỉ đạo các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp, tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...

N.MẠNH

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

BizLIVE Gặp gỡ