“Lương tối thiểu tăng không ảnh hưởng nhiều đến doanh nghiệp”

Mạnh Nguyễn

12:00 16/09/2015

BizLIVE -

Bộ Lao động - thương binh và xã hội cho rằng, khi thực hiện phương án tăng lương tối thiểu từ 11,6 - 12,9% sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến doanh nghiệp.

“Lương tối thiểu tăng không ảnh hưởng nhiều đến doanh nghiệp”

Ảnh minh họa.

Bộ Lao động - thương binh và xã hội đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê lao động theo hợp đồng lao động. 
Theo dự thảo, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với doanh nghiệp được chia làm 4 mức: Mức 3,5 triệu đồng/tháng, áp dụng đối với vùng I; mức 3,1 triệu đồng/tháng, áp dụng đối với vùng II; mức 2,7 triệu đồng/tháng, áp dụng đối với vùng III và mức 2,4 triệu đồng/tháng áp dụng đối với vùng IV.
Như vậy, mức lương tối thiểu này tăng từ 250.000 đồng - 400.000 đồng so với hiện hành năm 2015, tương ứng tăng 11,6% - 12,9% tùy theo từng vùng.
Bộ Lao động - thương binh và xã hội cho biết, mức lương tối thiểu trên được tính toán dựa trên cơ sở bù đủ trượt giá sinh hoạt năm 2014 dự kiến khoảng 4% - 5% để bảo đảm tiền lương thực tế cho người lao động.
Đồng thời, cải thiện theo mức tăng năng suất lao động xã hội khoảng 3% - 3,5% và điều chỉnh tăng thêm ở mức vừa phải (khoảng 4% - 5%) để thực hiện lộ trình điều chỉnh bảo đảm nhu cầu tối thiểu của người lao động.
Nếu thực hiện theo phương án nêu trên thì đáp ứng được khoảng từ 87% - 90% nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ tùy theo từng vùng.
Mặt khác, khi thực hiện phương án nêu trên cũng không ảnh hưởng quá lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, do mức tiền lương thấp nhất các doanh nghiệp thực tế đang trả cho người lao động nhìn chung cao hơn mức lương tối thiểu vùng năm 2015.
Theo số liệu điều tra năm 2015, mức tiền lương thấp nhất thực trả vùng I là 3,5 triệu đồng/tháng, vùng II là 3,39 triệu đồng/tháng, vùng III là 3,14 triệu đồng/tháng và vùng IV là 2,85 triệu đồng/tháng.
Trước đó, hôm 3/9, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã tổ chức phiên họp cuối cùng bàn về phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2016.
Với sự đồng thuận cao (14/15 phiếu thuận), Hội đồng thống nhất trình lên Chính phủ mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm 12,4%, tương ứng với vùng 1 là 400.000 đồng, vùng 2 (350.000 đồng), vùng 3 (300.000 đồng), vùng 4 (250.000 đồng).

MẠNH NGUYỄN

BizLIVE - Gặp gỡ