Loạt chính sách mới quan trọng có hiệu lực từ tháng 4/2015

Minh Thủy

10:30 01/04/2015

BizLIVE -

Khai thác khoáng sản bắt buộc phải cải tạo, phục hồi môi trường; Nghị định về PPP chính thức có hiệu lực; Hàng triệu người sắp được tăng lương; Quy định về cấp tài nguyên khoáng sản vàng gốc... là những chính sách quan trọng chính thức có hiệu lực từ tháng 4/2015.

Loạt chính sách mới quan trọng có hiệu lực từ tháng 4/2015

Hàng triệu người sắp được tăng lương cơ bản. Ảnh minh họa

Lĩnh vực Lao động – Tiền lương

Từ ngày 6/4, Nghị định 17/2015/NĐ-CP quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống chính thức có hiệu lực.

Theo đó, mức tiền lương tăng thêm hàng tháng được tính theo công thức sau: Mức tiền lương tăng thêm hàng tháng = [Hệ số lương theo ngạch, bậc, chức danh] x [mức lương cơ sở 1,150,000 đồng] x [8%]     

Việc tăng lương này áp dụng từ ngày 1/1/2015, tiền lương tăng thêm không dùng để tính đóng, hưởng BHXH, BHYT, BHTN và các loại phụ cấp lương. 

Ngoài việc quy định cụ thể 11 đối tượng thuộc diện được tăng lương, Nghị định cũng quy định 3 nhóm đối tượng không thuộc diện được tăng lương:

Người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống đã được hưởng hệ số tiền lương tăng thêm hàng tháng bằng hoặc cao hơn 0,08 so với mức lương cơ sở. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố hưởng phụ cấp hàng tháng theo Nghị định 29/2013/NĐ-CP.

Hạ sĩ quan, binh sĩ nghĩa vụ thuộc Quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn thuộc Công an nhân dân hưởng phụ cấp quân hàm.

Lĩnh vực đầu tư

Từ ngày 10/4, Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư chính thức có hiệu lực.

Theo đó, các dự án do Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh đề xuất muốn được lựa chọn thực hiện theo hình thức đối tác công tư phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Phù hợp với lĩnh vực đầu tư quy định tại Điều 4 Nghị định này; Có khả năng thu hút và tiếp nhận nguồn vốn thương mại, công nghệ, kinh nghiệm quản lý của nhà đầu tư;

Có khả năng cung cấp sản phẩm, dịch vụ liên tục, ổn định, đạt chất lượng đáp ứng nhu cầu của người sử dụng; Có tổng vốn đầu tư từ 20 tỷ đồng trở lên, trừ dự án đầu tư theo hợp đồng O&M và dự án công trình kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và dịch vụ phát triển liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Lĩnh vực doanh nghiệp


Từ ngày 6/4, Nghị định 22/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản chính thức có hiệu lực.

Theo đó, có một số nội dung được hướng dẫn cần chú ý như: Những hành vi bị nghiêm cấm đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; Thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên; Thủ tục đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với cá nhân, doanh nghiệp; 

Các trường hợp tạm đình chỉ hành nghề đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; Mức thù lao quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; Một số biểu mẫu, đơn đề nghị được ban hành tại Phụ lục kèm Nghị định 22.

Lĩnh vực dịch vụ pháp lý

Từ ngày 10/4/2015, việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch được thực hiện theo Nghị định 23/2015/NĐ-CP .

Theo đó, Nghị định quy định cụ thể và rõ ràng hơn về thầm quyền và trách nhiệm của UBND các cấp, Phòng Tư pháp trong việc cấp bản sao và chứng thực giấy tờ.

Đặc biệt, Nghị định 23 dành riêng một điều để quy định về điều khoản chuyển tiếp, cụ thể: Đối với những địa bàn cấp huyện, xã đã chuyển giao việc chứng thực hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng, mà hợp đồng, giao dịch trước đó được chứng thực tại UBND cấp huyện, xã thì việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, sửa lỗi sai sót trong khi ghi chép, đánh máy, in hợp đồng, giao dịch vẫn được thực hiện tại UBND cấp huyện, xã, nơi đã thực hiện chứng thực trước đây.

UBND cấp huyện thực hiện chứng thực hợp đồng, giao dịch về nhà ở tại đô thị theo quy định tại Điều 93 của Luật Nhà ở năm 2005 cho đến hết ngày 30/06/2015.

Lĩnh vực tài chính nhà nước

Từ 6/4, Nghị định 16/2015/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập chính thức có hiệu lực. Theo đó, giá dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng kinh phí NSNN thực hiện theo cơ chế thị trường; riêng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và dịch vụ giáo dục, đào tạo tại các cơ sở của Nhà nước thực hiện theo pháp luật về giá.

Giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí NSNN được xác định trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương xác định theo ngành, lĩnh vực quản lý trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN của địa phương do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định. Phí dịch vụ sự nghiệp công thuộc danh mục thu phí thực hiện theo quy định pháp luật về phí, lệ phí.

Khai thác khoáng sản phải cải tạo, phục hồi môi trường

Nghị định 19/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường 2014 quy định mọi tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải có phương án cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Tuy nhiên, các trường hợp sau đây không phải lập phương án cải tạo, phục hồi: Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích ranh giới của dự án đầu tư xây dựng công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ sử dụng cho xây dựng công trình đó;
Hộ gia đình, cá nhân khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích đất ở thuộc quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để xây dựng các công trình trong diện tích đó.

Lĩnh vực nhập khẩu

Theo Quyết định 485/QĐ-BNN-BVTV, từ ngày 7/4, sẽ tạm ngừng nhập khẩu lạc nhân (Arachis hypogaea) từ Ấn Độ do bị nhiễm mọt lạc serratus (Caryedon serratus Olivier) là đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam.
Quy định về cấp tài nguyên khoáng sản vàng gốc

Thông tư 03/2015/TT-BTNMT quy định về thăm dò và phân cấp trữ lượng, cấp tài nguyên khoáng sản vàng gốc được áp dụng đối với các đối tượng sau: Cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản; Tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản; Tổ chức, cá nhân thăm dò, khai thác khoáng sản và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động khoáng sản.

Theo đó, Thông tư quy định rõ về đánh giá cấp trữ lượng và cấp tài nguyên, phân chia nhóm mỏ và yêu cầu về kỹ thuật thăm dò.

MINH THỦY

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

Emagazine