Lĩnh vực nào đang đón nhiều vốn Nhật nhất?

Linh Linh

12:41 09/12/2015

BizLIVE - Nhật Bản hiện đang đứng vị trí thứ 3 sau Hàn Quốc và Malaysia với 281 dự án cấp mới và 129 dự án tăng vốn, với tổng số vốn đầu tư trong 11 tháng là 1,72 tỷ USD.

Lĩnh vực nào đang đón nhiều vốn Nhật nhất?

Ảnh minh họa.

Theo thống kê của Cục Đầu tư Nước ngoài, trong 11 tháng năm 2015, Việt Nam có 1.855 dự án cấp mới với tổng số vốn đăng ký là 13,55 tỷ USD, và 692 dự án tăng vốn, với tổng số vốn đăng ký tăng thêm là 6,66 tỷ USD, tính chung trong 11 tháng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là 20,22 tỷ USD. Trong đó Nhật Bản đứng vị trí thứ 3 sau Hàn Quốc và Malaysia với 281 dự án cấp mới và 129 dự án tăng vốn, với tổng số vốn đầu tư trong 11 tháng là 1,72 tỷ USD.
Lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo được các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư nhiều nhất với 99 dự án cấp mới và 77 dự án tăng vốn với tổng số vốn đăng ký là 922,9 triệu USD (chiếm 53,5% tổng vốn đầu tư).
Đứng thứ 2 là lĩnh vực xây dựng có 8 dự án cấp mới và 1 dự án tăng vốn với tổng số vốn là 355,9 triệu USD (chiếm 20,6% tổng vốn đầu tư). 
Đứng thứ 3 là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với tổng số vốn đầu tư là 146,84 triệu USD (chiếm 8,5% tổng vốn đầu tư). Còn lại thuộc về các ngành lĩnh vực khác.
Về hình thức đầu tư, các nhà đầu tư của Nhật Bản đã đầu tư vào Việt Nam theo các hình thức như 100% vốn nước ngoài, hợp đồng BOT, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh. Trong đó, hình thức 100% vốn đầu tư nước ngoài vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 233 dự án cấp mới và 115 dự án tăng vốn với tổng số vốn là 1,3 tỷ USD chiếm 75,6% tổng vốn đầu tư.
Đứng vị trí thứ hai là hình thức hợp đồng BOT với 1 dự án nhưng số vốn là 343,65 triệu USD chiếm gần 20% tổng vốn đầu tư, hình thức liên doanh với 46 dự án cấp mới và 13 dự án tăng vốn với số vốn là 74,84 triệu USD chiếm 4,3% tổng vốn đầu tư, hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh chiếm số vốn ít nhất là 1,8 triệu USD chiếm 0,1% tổng vốn đầu tư trong 11 tháng năm 2015.
Trong 11 tháng năm 2015 Nhật Bản đã đầu tư vào 32/63 tỉnh thành phố trong cả nước. Trong đó Quảng Ninh thu hút nhiều vốn đầu tư từ Nhật Bản trong 11 tháng nhất với tổng vốn đăng là 343,65 triệu USD (chiếm 20% tổng vốn đầu tư).
Đứng thứ hai là Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng số vốn đầu tư là 169,8 triệu USD (chiếm 9,8% tổng vốn đầu tư). Thành phố Hồ Chí Minh đứng  thứ 3 với tổng số vốn là 146,4 triệu USD (chiếm 8,5% tổng vốn đầu tư). Còn lại là các địa phương khác.

LINH LINH

Từ khóa: Nhật bản, đầu tư, FDI

BizLIVE - Gặp gỡ