“Không để có thêm các giấy phép con, bảo vệ quyền kinh doanh”

Mạnh Nguyễn

14:19 25/04/2016

BizLIVE - Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp Thường trực Chính phủ, ngày 25/4.

“Không để có thêm các giấy phép con, bảo vệ quyền kinh doanh”

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Tại phiên họp của Thường trực Chính phủ ngày 25/4, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư có hiệu lực từ ngày 1/7/2015, đã mang lại một số cải thiện.
Cụ thể, thời gian xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp giảm xuống còn 2,9 ngày đối với đăng ký thành lập mới, 2,7 ngày đối với đăng ký thay đổi, nhờ đó giảm hơn nửa triệu ngày chờ đợi cho doanh nghiệp.
Tuy nhiên, theo ông Dũng, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế cho thấy còn không ít vấn đề và vướng mắc phát sinh trong thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, trong đó có 3 vấn đề lớn.
Cụ thể, vướng mắc do có sự khác nhau, không tương thích, không phù hợp giữa quy định của Luật Đầu tư, Nghị định 118/2015/NĐ-CP và các luật, văn bản pháp luật liên quan khác trong thực hiện các thủ tục đầu tư.
Thứ hai, vướng mắc trong tập hợp, rà soát và cải cách các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh theo yêu cầu của Luật Đầu tư.
Trong đó, việc soạn thảo các nghị định có liên quan về điều kiện đầu tư kinh doanh thay thế các thông tư, quyết định của các bộ hết hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016 còn chậm; chưa ban hành các điều kiện đầu tư kinh doanh đối với 15/16 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (hiện chỉ có Nghị định về điều kiện kinh doanh sản phẩm amiăng trắng thuộc nhóm Serpentine), từ đó, có nguy cơ tạo “khoảng trống pháp lý”.
Thứ ba, vướng mắc phát sinh trong việc thực hiện thủ tục, nghiệp vụ chấp thuận chủ trương, đăng ký dự án đầu tư và đăng ký doanh nghiệp.
Trước tình trạng trên, các thành viên Thường trực Chính phủ cho rằng, để không tạo “khoảng trống pháp lý”; áp dụng thủ tục rút gọn trong việc xây dựng, ban hành văn bản, đó là dùng một nghị định để sửa nhiều nghị định, các bộ tham mưu, báo cáo Chính phủ việc vướng mắc giữa các luật để trình Quốc hội xem xét.
Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tinh thần cải cách, đổi mới, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, giải phóng sức sản xuất, ủng hộ và bảo vệ quyền kinh doanh.
“Không để có thêm các giấy phép con, các điều kiện gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh”, Thủ tướng yêu cầu.
Thủ tướng cũng nhấn mạnh vai trò đội ngũ cán bộ, công chức trong việc tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp kinh doanh.
“Chúng ta có cải cách thủ tục hành chính tốt mà cán bộ thực hiện không tốt thì sẽ gây cản trở phát triển”, Thủ tướng nhấn mạnh, “Chúng ta phải có quyết tâm chính trị cao thì 2 luật này mới đi vào cuộc sống đúng thời gian, không để khoảng trống pháp lý”.
Thủ tướng cũng đồng ý ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 2 luật trên theo quy trình rút gọn (dùng một nghị định sửa nhiều nghị định), kiên quyết xong trước 1/7/2016, đồng thời giao Bộ Kế hoạch và đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan khẩn trương triển khai xây dựng nghị định này.

MẠNH NGUYỄN