[Infographic] Lương tối thiểu Việt Nam so với các nước trong khu vực

Lề Phương

13:09 04/09/2015

BizLIVE - So sánh với các nước trong khu vực, có thể thấy tiền lương tối thiểu mà người lao động Việt Nam nhận được khá thấp so với khu vực.

LỀ PHƯƠNG

BizLIVE - Gặp gỡ