[Infographic] Lương tối thiểu Việt Nam so với các nước trong khu vực

Lề Phương

13:09 04/09/2015

BizLIVE - So sánh với các nước trong khu vực, có thể thấy tiền lương tối thiểu mà người lao động Việt Nam nhận được khá thấp so với khu vực.

LỀ PHƯƠNG