Hoa Kỳ: Năm 2015 Việt Nam xuất siêu sang Hoa Kỳ 31 tỷ USD

Hồng Quân

15:03 15/02/2016

BizLIVE - Con số này cao hơn 5 tỷ USD so với thống kê sơ bộ của Hải Quan Việt Nam. Theo số liệu của Hải Quan Việt Nam, năm 2015 Việt Nam xuất siêu sang Hoa Kỳ là 25,7 tỷ USD.

Hoa Kỳ: Năm 2015 Việt Nam xuất siêu sang Hoa Kỳ 31 tỷ USD

Nguồn: Số liệu US. Census Bureau

Theo số liệu vừa công bố của Cục Thống kê Hoa Kỳ (US. Census Bureau), năm 2015, Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt gần 38 tỷ USD, tăng 24,2% so với năm 2014. Ngoại trừ tháng 1, tháng 2, tháng 4 năm 2015 kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt dưới 3 tỷ USD/tháng, 9 tháng còn lại còn lại luôn trên 3 tỷ USD/tháng.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Hoa Kỳ cả năm 2015 là 7,1 tỷ USD, tăng 23,3% so với năm 2014.
Với kết quả này, thặng dư thương mại mang về cho Việt Nam năm 2015 lên đến 31 tỷ USD. Cùng kỳ năm 2014 thặng dư thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ là 24,9 tỷ USD.
  Nguồn: Số liệu US. Census Bureau
Con số này cao hơn rất nhiều so với thống kê sơ bộ của Việt Nam. Theo Hải Quan Việt Nam, năm 2015, Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt 33,5 tỷ USD, và nhập khẩu từ Hoa Kỳ đạt 7,8 tỷ USD; mang lại thặng dư thương mại 25,7 tỷ USD.
Trước đó, Amcham Việt Nam từng dự báo kim ngạch xuất khẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ sẽ đạt khoảng 38,5 tỷ USD vào cuối năm 2016. Tuy nhiên, với kết quả thực hiện năm 2015 cho thấy tốc độ tăng xuất khẩu của Việt Nam vào Hoa Kỳ là rất nhanh, bình quân đạt mức 21%/năm cho giai đoạn 2010 -2015, và tăng nhanh hơn trong 2 năm trở lại đây.

HỒNG QUÂN

Thăm dò ý kiến
Từ 1/1/2018 khi xăng A92 bị "khai tử", bạn sẽ sử dụng loại xăng nào?

Emagazine