Hà Tĩnh gia nhập nhóm các tỉnh có số thu ngân sách lớn

Hồng Quân

15:59 01/03/2016

BizLIVE - Theo dự toán ngân sách từ năm 2015 Hà Tĩnh bắt đầu gia nhập nhóm các tỉnh thành có số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn lớn hơn tổng chi cân đối ngân sách địa phương. Thu từ xuất nhập khẩu là nguồn thu chính của tỉnh này.

Hà Tĩnh gia nhập nhóm các tỉnh có số thu ngân sách lớn

Số thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu ở Hà Tĩnh dư tài trợ chi thường xuyên từ năm 2014.

Nếu như từ năm 2013 trở về trước, Hà Tĩnh là một trong những tỉnh thành nhận trợ cấp từ Trung ương lớn nhất, ngân sách quyết toán hàng năm vẫn trong tình trạng thâm hụt khi mà tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn không đủ bù đắp chi cân đối ngân sách địa phương. Đồng thời Hà Tĩnh phải nhận trợ cấp từ trung ương để trang trải một phần chi thường xuyên.
Nguồn: Số liệu quyết toán, dự toán ngân sách nhà nước các năm, Bộ Tài chính 
Từ năm 2014, Hà Tĩnh đã có bứt phá trong thu xuất nhập khẩu, tổng thu nội địa (thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh) và thu từ xuất nhập khẩu trên địa bàn “dư sức” tài trợ cho chi thường xuyên và chi đầu tư.

Tuy nhiên, về mặt phân cấp quản lý ngân sách, nguồn thu được hưởng theo phân cấp của Hà Tĩnh chưa thể tài trợ cho toàn bộ chi thường xuyên địa phương. Vì vậy, Hà Tĩnh vẫn nhận “hỗ trợ” từ ngân sách trung ương.
Nguồn: Số liệu quyết toán, dự toán ngân sách nhà nước Hà Tĩnh các năm, Bộ Tài chính 
Từ năm 2015 - 2016, dự toán ngân sách nhà nước quốc gia cho thấy dù ngân sách trung ương vẫn còn trợ cấp cho Hà Tĩnh thì Hà Tĩnh đã bắt đầu gia nhập nhóm các tỉnh thành có số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn lớn hơn tổng chi cân đối ngân sách địa phương nhờ có sự đột phá trong thu xuất nhập khẩu từ năm 2014.
Năm 2014, dự toán ngân sách thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 1.050 tỷ đồng, nhưng kết quả thực hiện đạt đến 6.427 tỷ đồng (theo quyết toán Ngân sách nhà nước Hà Tĩnh đã được HĐND Hà Tĩnh phê duyệt).
Được biết, kinh tế Hà Tĩnh những năm trở lại đây được đánh giá là phát triển nhanh, cao hơn 2-3 lần mức tăng bình quân của cả nước (năm 2014 tăng trưởng GDRP đạt 25,89%; năm 2015 ước đạt hơn 28%). Khu kinh tế Vũng Áng và Cầu Treo đã đóng góp mạnh vào thu thuế xuất nhập khẩu trên địa bàn.

HỒNG QUÂN

Từ khóa: Hà Tĩnh, Ngân sách

BizLIVE - Gặp gỡ