Hà Tĩnh: Gần 34.000 lao động làm việc tại Khu kinh tế Vũng Áng

Trần Tuấn

20:47 14/04/2015

Theo báo cáo của Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, tính đến 9/4, tổng số lao động tại Khu kinh tế Vũng Áng là 33.738 người. Trong đó, lao động Việt Nam 27.786 người, lao động nước ngoài 5.952 người, riêng lao động Trung Quốc là 4.135 người.

Hà Tĩnh: Gần 34.000 lao động làm việc tại Khu kinh tế Vũng Áng

Công nhân đang lao động tại công trường Formosa thuộc Khu Kinh tế Vũng Áng.

Lao động thuộc Dự án Formosa có 26.845 người. Trong đó lao động Việt Nam 21.013 người. Trong số 5.832 lao động nước ngoài tại dự án này có 4.120 người Trung Quốc, 1.330 người Đài Loan, lao động các nước khác là 382.
Đến ngày 9/4, tổng số lao động nước ngoài đã được cấp phép là 7.526 người. Trong đó, 1.491 lao động đã trả giấy phép (lao động nước ngoài về nước trước tết chưa quay lại làm việc nên số lượng cấp phép lớn hơn số lượng lao động thực tế trên địa bàn).

Cũng theo báo cáo, việc quản lý lao động tại đây đang gặp một số khó khăn như: Công nhân lao động địa phương chưa bắt kịp với sự phát triển tại khu kinh tế, chưa thích ứng với tác phong làm việc công nghiệp, kỷ luật làm việc còn có nhiều hạn chế.

Số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khu kinh tế đang chiếm đa số nên phần lớn người sử dụng lao động chưa quan tâm và tạo điều kiện cho công nhân, lao động học tập nâng cao hiểu biết pháp luật.

Việc quản lý và cấp phép lao động là người Trung Quốc của các nhà thầu nước ngoài gặp nhiều khó khăn, do các gói thầu của từng dự án được tổ chức thi công với nhiều tầng: Thầu chính, thầu phụ cấp 1, thầu phụ cấp 2... gây khó khăn trong công tác quản lý lao động.

Công tác quản lý lao động làm việc trong các nhà thầu chính và nhà thầu phụ tại khu kinh tế, đặc biệt là lao động nước ngoài, như nắm bắt số lượng lao động của các nhà thầu rất khó khăn, bởi số lượng lao động đông, biến động xuất -nhập cảnh liên tục, tạm trú tại nhiều nơi, nhiều địa bàn khác nhau.

Hiện tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chưa có các chế tài xử phạt hành vi vi phạm pháp luật lao động, do đó việc thanh tra, kiểm tra tuy được thực hiện thường xuyên nhưng tính chất răn đe chưa cao.

Theo Báo Lao Động

BizLIVE - Gặp gỡ