Giảm giờ nộp thuế: 40 giờ hay 420 giờ?

Tâm An

07:11 29/10/2015

BizLIVE -

Báo cáo môi trường kinh doanh 2016 của Ngân hàng Thế giới (WB) và IFC ghi nhận số giờ nộp thuế của Việt Nam đã giảm được 40 giờ, trong khi đó ngành thuế công bố đã giảm tới 420 giờ. Số lần nộp thuế cũng mới chỉ giảm được 2 lần.

Giảm giờ nộp thuế: 40 giờ hay 420 giờ?

Ảnh minh họa.

Ngày 28/10, Ngân hàng Thế giới (WB) và Công ty Tài chính quốc tế (IFC) đã công bố Báo cáo môi trường kinh doanh 2016 (Doing Business 2016), trong đó ghi nhận chỉ số nộp thuế ở Việt Nam mới giảm 102 giờ, từ 872 giờ xuống còn 770 giờ. Theo đó, số giờ nộp thuế mới chỉ giảm 40 giờ, trong khi đó ngành thuế công bố đã giảm tới 420 giờ. Số lần nộp thuế cũng mới chỉ giảm được 2 lần.

Tổng cục Thuế đã có những phân tích, lý giải việc "vênh" số liệu kể trên.

Cụ thể, Tổng cục Thuế cho biết, báo cáo của WB vừa công bố (2016) tính toán thời gian mà doanh nghiệp thực hiện thủ tục về thuế trong năm 2014 (từ 1/1/2014 đến 31/12/2014).

WB đưa ra phương pháp xác định là nếu văn bản có hiệu lực đối với cộng đồng doanh nghiệp tại thời điểm nào thì sẽ được tính từ thời điểm đó; nếu thực hiện từ đầu năm thì tính 100%. Trường hợp, văn bản ban hành tại thời điểm giữa năm thì sẽ được tính theo tỷ lệ % về thời gian.

Qua nghiên cứu chi tiết bảng tính toán số liệu về thời gian của cơ quan này thì thấy rằng gần như tất cả kết quả cải cách về thuế của Việt Nam trong năm 2014 đều đã được ghi nhận. Nhưng số liệu này chỉ được tính theo tỷ lệ, tính từ tháng 10-11/2014, theo thời hạn hiệu lực của các văn bản ban hành.

Do đó, Tổng cục Thuế cho rằng, thời gian nộp thuế trong năm 2014 chỉ được tính trong 2 tháng, với kết quả là giảm được 40 giờ. Các kết quả còn lại sẽ được tiếp tục ghi nhận trong các báo cáo môi trường kinh doanh 2017 và 2018.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế cũng cho biết, thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Tài chính, ngành Thuế đã thực hiện sửa đổi, bổ sung nhiều các văn bản pháp quy để thực hiện cắt giảm thủ tục, chi phí thời gian tuân thủ thuế của doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế cũng cho biết, để đạt mục tiêu mức độ thuận lợi về thủ tục thuế ngang bằng các nước ASEAN 4, giải pháp được đưa ra như: tập trung nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ thuế và xây dựng cơ chế giám sát, kiểm tra việc thực thi công vụ của cán bộ công chức thuế; để đảm bảo những nội dung cải cách và tinh thần cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp được triển khai vào thực tiễn.

Tăng cường kiểm tra nội bộ để phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật của cán bộ thuế trong giải quyết các thủ tục về thuế.

Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì, mở rộng hệ thống thuế điện tử; đảm bảo việc khai thuế, nộp thuế điện tử của doanh nghiệp được ổn định và thuận lợi.

Đồng thời, mở rộng dịch vụ khai thuế, nộp thuế điện tử đối với các cá nhân cho thuê nhà hay khai, nộp thuế trước bạ…

TÂM AN

Thăm dò ý kiến
Từ 1/1/2018 khi xăng A92 bị "khai tử", bạn sẽ sử dụng loại xăng nào?

Emagazine