Đồng Nai hút thêm gần 1 tỷ USD vốn ngoại

Vũ Minh

10:05 07/05/2015

BizLIVE - Theo Sở Kế hoạch và đầu tư Đồng Nai, lũy kế từ đầu năm 2015 đến ngày 15/4, các khu công nghiệp tại Đồng Nai đã thu hút được hơn 925 triệu USD vốn FDI, vượt kế hoạch năm 2015 trên 25 triệu USD.

Đồng Nai hút thêm gần 1 tỷ USD vốn ngoại

Ảnh minh họa.

Trong đó, có 28 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký 790,59 triệu USD (26 dự án trong khu công nghiệp, 2 dự án bên ngoài) và 22 dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký 134,77 triệu USD.

Trong số các dự án FDI có vốn đầu tư lớn, nổi bật nhất là dự án Công ty TNHH Hyosung Đồng Nai với tổng vốn đầu tư hơn 600 triệu USD.

Cùng thời gian trên, tỉnh Đồng Nai cũng đã thu hồi 23 dự án với tổng vốn thu hồi là gần 30 triệu USD. 

Đáng chú ý, hầu hết các dự án bị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đều nằm trong các khu công nghiệp (22/23 dự án) với tổng vốn thu hồi là 24,26 triệu USD. 

Thống kê cho thấy, tính lũy kế đến nay, Đồng Nai có 1.479 dự án FDI, tổng vốn đầu tư 27,03 tỷ USD. Trong đó, có 1.127 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư 22,54 tỷ USD.

Bao gồm, 978 dự án trong khu công nghiệp, tổng vốn đầu tư đăng ký 18,38 tỷ USD; có 149 dự án ngoài khu công nghiệp, tổng vốn đăng ký 4,16 tỷ USD.

Tổng số dự án FDI đã bị thu hồi là 352 dự án, tổng vốn đăng ký đầu tư thu hồi 4,5 tỷ USD. 

Trong đó có 215 dự án trong các khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký 1,42 tỷ USD. Có 137 dự án ngoài khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký 3,08 tỷ USD.

VŨ MINH

BizLIVE - Gặp gỡ