Đóng mới tàu cá ngư dân được hỗ trợ hơn 7 tỷ đồng

Tâm An

07:08 15/08/2015

BizLIVE - Dự thảo của Bộ Tài chính cho biết, đóng mới tàu vỏ thép, vỏ vật liệu mới thì chủ tàu có thể được hỗ trợ 52% tổng giá trị đầu tư đóng mới nhưng không quá 7,3 tỷ đồng/tàu.

Đóng mới tàu cá ngư dân được hỗ trợ hơn 7 tỷ đồng

Ảnh minh họa.

Bộ Tài chính đang chủ trì dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm chính sách hỗ trợ một lần sau đầu tư theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

Theo đó, về mức hỗ trợ cho đóng mới tàu vỏ thép, vỏ vật liệu mới thì chủ tàu được hỗ trợ 52% tổng giá trị đầu tư đóng mới nhưng không quá 7,3 tỷ đồng/tàu.

Trường hợp đóng mới tàu vỏ gỗ, chủ tàu được hỗ trợ 20% tổng giá trị đầu tư đóng mới nhưng không quá 1,4 tỷ triệu đồng/tàu.

Đối với đóng mới tàu khai thác hải sản xa bờ, bao gồm cả máy móc, trang thiết bị hàng hải; thiết bị phục vụ khai thác; ngư lưới cụ; trang thiết bị bảo quản hải sản:

Trường hợp đóng mới tàu vỏ thép, vỏ vật liệu mới có tổng công suất máy chính từ 400CV đến dưới 800CV chủ tàu được hỗ trợ 42% tổng giá trị đầu tư đóng mới tàu nhưng không quá 2,9 tỷ triệu đồng/tàu.

Trường hợp đóng mới tàu vỏ thép, vỏ vật liệu mới có tổng công suất máy chính từ 800CV trở lên: Chủ tàu được hỗ trợ 52% tổng giá trị đầu tư đóng mới tàu nhưng không quá 6, 2 tỷ đồng/tàu.

Trường hợp đóng mới tàu vỏ gỗ; đóng mới tàu vỏ gỗ đồng thời gia cố bọc vỏ thép, bọc vỏ vật liệu mới cho tàu: Chủ tàu được hỗ trợ 20% tổng giá trị đầu tư đóng mới tàu nhưng không quá 1,2 tỷ đồng/tàu.

Đối với nâng cấp tàu vỏ gỗ, vỏ vật liệu mới có tổng công suất máy chính dưới 400CV thành tàu có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên và nâng cấp công suất máy đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên: Chủ tàu được hỗ trợ 20% tổng giá trị nâng cấp tàu, nhưng không quá 400 triệu đồng/tàu.

Đối với trường hợp gia cố bọc vỏ thép; bọc vỏ vật liệu mới; mua ngư lưới cụ, trang thiết bị hàng hải; trang thiết bị khai thác; trang thiết bị bảo quản hải sản, bốc xếp hàng hóa: Chủ tàu được hỗ trợ 20% tổng giá trị nâng cấp tàu nhưng không quá 200 triệu đồng/tàu.

Nội dung dự thảo cũng quy định về nguyên tắc hỗ trợ, chủ tàu chỉ được hỗ trợ một lần sau đầu tư sau khi hoàn thành đóng mới; nâng cấp tàu.

TÂM AN

BizLIVE - Gặp gỡ