Đồng bằng sông Hồng hút thêm gần 7 tỷ USD vốn đầu tư

Vũ Minh

09:33 16/11/2015

BizLIVE -

Chỉ trong vòng 10 tháng đầu năm 2015 đã có tới 883 dự án FDI đầu tư vào khu vực đồng bằng sông Hồng.

Đồng bằng sông Hồng hút thêm gần 7 tỷ USD vốn đầu tư

Samsung là nhà đầu tư nước ngoài có nhiều dự án tỷ đô tại khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, trong 10 tháng năm 2015, khu vực đồng bằng sông Hồng (gồm 11 địa phương là Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hà Nam, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình) đã thu hút được 606 dự án cấp mới (2,6 tỷ USD vốn đăng ký cấp mới) và có 277 lượt dự án tăng vốn (4,35 tỷ USD vốn đăng ký tăng thêm).

Xét cả vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm của cả khu vực trong 10 tháng năm 2015 là 6,96 tỷ USD, chiếm 36% tổng vốn của cả nước.

Trong đó, Bắc Ninh đứng đầu trong khu vực với 113 dự án cấp mới (94 triệu USD vốn đăng ký cấp mới) và 87 lượt dự án tăng vốn (3,4 tỷ USD vốn đăng ký tăng thêm), tổng vốn cấp mới và tăng thêm là 3,5 tỷ USD. 

Xét về số dự án, Hà Nội là địa phương thu hút được nhiều dự án nhất trong vùng với 303 dự án cấp mới (791 triệu USD vốn đăng ký cấp mới) và 41 lượt dự án tăng vốn (111 triệu USD vốn đăng ký tăng thêm).

Tiếp theo, là các tỉnh Hải Phòng (tổng vốn cấp mới và tăng thêm là 766 triệu USD), Quảng Ninh (435 triệu USD), Vĩnh Phúc (398 triệu USD), Hải Dương (395 triệu USD). Các địa phương như Hà Nam, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình có kết quả thu hút FDI hạn chế hơn. 

Tính lũy kế cho đến nay, các tỉnh, thành phố trong khu vực Đồng bằng sông Hồng thu hút được hơn 5.800 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 70 tỷ USD, chiếm 30% tổng số dự án và 26% tổng vốn đầu tư của cả nước.

VŨ MINH

Thăm dò ý kiến
Từ 1/1/2018 khi xăng A92 bị "khai tử", bạn sẽ sử dụng loại xăng nào?

Emagazine