Đơn giản hóa thủ tục, TP.HCM tiết kiệm 110 tỷ đồng/năm

Hoàng Anh

18:18 28/06/2016

BizLIVE - TP.HCM quyết tâm phấn đấu trở thành một trong 05 nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI)… Do đó, việc đơn giản hóa thủ tục hành chính là giải pháp đầu tiên thành phố muốn thực hiện.

Đơn giản hóa thủ tục, TP.HCM tiết kiệm 110 tỷ đồng/năm

Ảnh minh họa

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2016 của UBND TP.HCM cho thấy, 6 tháng đầu năm 2016, tổng sản phẩm nội địa (GRDP) của TP.HCM tăng 7,47%.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 125.100 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 11,3%, xuất khẩu nếu không tính giá trị dầu thô đạt 13,5 tỷ USD, tăng 8%.

Chỉ số phát triển công nghiệp tăng 6,9%, sản xuất nông nghiệp tăng 5,9%.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) kiểm soát tốt, tăng 1,79% so với cùng kỳ và tăng 2,23% so với cuối năm 2015.

Việc nộp thuế điện tử đã cắt giảm thời gian nộp thuế, đến nay có 97,5% doanh nghiệp đang hoạt động kê khai thuế điện tử.

Cắt giảm thời gian kê khai nộp bảo hiểm xã hội từ 335 giờ xuống còn 49,5 giờ.

Đã triển khai Cơ chế một cửa quốc gia trong thủ tục xuất nhập cảnh tàu biển, 100% Chi cục Hải quan thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

Tuy nhiên, TP.HCM vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của thành phố còn thấp, đầu tư nước ngoài giảm. Công tác thu hồi đất chưa đạt kế hoạch đề ra….

6 tháng cuối năm 2106, TP.HCM sẽ quyết liệt triển khai các biện pháp để đạt các chỉ tiêu đã đề ra: GRDP đạt 8%, tỷ trọng đóng góp của các yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào GRDP đạt từ 35% trở lên, thu ngân sách dự toán đạt 298.300 tỷ đồng. Phấn đấu trong 05 nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI)…

Phấn đấu đến năm 2010 tăng gấp đôi số doanh nghiệp đang hoạt động hiện nay (170.000 doanh nghiệp).

Trên cơ sở đó, trong 6 tháng đầu năm, TP.HCM đã rà soát và kiến nghị đơn giản hóa 77 thủ tục thuộc lĩnh vực đầu tư - đất đai - xây dựng, chi phí tiết kiệm 110 tỷ đồng/năm. Đơn giản thủ tục thành lập doanh nghiệp, triển khai chương trình hỗ trợ đăng ký kinh doanh tại nhà, giảm thời gian đăng ký kinh doanh và doanh nghiệp có quyền kinh doanh ngành nghề mà pháp luật không cấm.

HOÀNG ANH

BizLIVE - Gặp gỡ