Doanh thu khu công nghiệp, khu kinh tế vượt 110 tỷ USD

Trường Văn

11:11 29/09/2015

Hiện cả nước có 212 khu công nghiệp đi vào hoạt động và 87 khu công nghiệp đang trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ bản.

Doanh thu khu công nghiệp, khu kinh tế vượt 110 tỷ USD

Ảnh minh họa.

Bộ Kế hoạch và đầu tư cho biết, tổng doanh thu các khu công nghiệp, khu kinh tế trên cả nước đạt hơn 110 tỷ USD, tăng hơn 90% so với cùng kỳ năm 2014. Kết quả này bằng 85% so với kế hoạch năm 2015.

Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu kinh tế đạt 47,6 tỷ USD, tăng 33% so với cùng kỳ. Mức kim ngạch này đóng góp 57% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, tăng 22% so với cùng kỳ.

Kim ngạch nhập khẩu đạt 45,6 tỷ USD, tăng gần 25% so với cùng kỳ, chiếm 51% tổng kim ngạch nhập khẩu 9 tháng năm 2015 và chiếm 51% tổng kim ngạch nhập khẩu 9 tháng năm 2015.

Lũy kế đến tháng 9/2015, các khu công nghiệp, khu kinh tế thu hút khoảng 2,57 triệu lao động.

Theo Báo cáo của Vụ Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và đầu tư, cả nước hiện có 299 khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên gần 84 nghìn ha. Trong đó, 212 khu công nghiệp đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên 60 nghìn ha và 87 khu công nghiệp đang trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ bản với tổng diện tích đất tự nhiên 24 nghìn ha.

Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê đạt trên 26 nghìn ha, tỷ lệ lấp đầy 48%.

Theo Nhịp cầu Đầu tư