Doanh nghiệp Việt Nam lạc quan tỉnh táo về TPP và EVFTA

Minh Tuấn

15:00 15/06/2016

BizLIVE - Đây là kết quả khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với sự sẵn sàng của doanh nghiệp Việt Nam trước các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Doanh nghiệp Việt Nam lạc quan tỉnh táo về TPP và EVFTA

Hội nghị “Việt Nam: nắm bắt cơ hội của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”. Ảnh: Minh Tuấn/BizLIVE.

Doanh nghiệp Việt Nam đã có cơ sở để đón nhận Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định thương mại tự do với EU (EVFTA), nhưng dường như họ chưa đủ sẵn sàng cho việc tận dụng cơ hội do chưa hiểu, gặp trở ngại trong thực hiện và vướng mắc trong năng lực sản xuất, theo khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).
VCCI tiến hành khảo sát 1500 doanh nghiệp và nhận được hồi đáp từ 250 doanh nghiệp về sự sẵn sàng của họ đối với EVFTA và TPP.
Theo đó, doanh nghiệp Việt Nam đã biết về 2 hiệp định này nhiều hơn so với 2015, do thời điểm này các cam kết về EVFTA và TPP đã được công bố, khác với đàm phán kín trước đây. Tỷ lệ doanh nghiệp biết tương đối, biết rõ đang tăng lên nhanh chóng.
Hơn 88% số doanh nghiệp được khảo sát đã biết về TPP, trong đó 61% đã biết rõ. Các tỷ lệ tương ứng đối với EVFTA là 83% và 44%. Tuy nhiên, các tỷ lệ này vẫn thấp hơn khá nhiều so với kết quả khảo sát về Cộng đồng kinh tế ASEAN và WTO.
Sau khi biết, các doanh nghiệp đã lạc quan hơn, hầu hết các doanh nghiệp đánh giá mức độ ảnh hưởng tích cực của TPP và EVFTA là 88% đến 90%, bà Nguyễn Thị Thu Trang, đại diện VCCI cho biết.
Khảo sát cũng cho thấy các doanh nghiệp đã lạc quan một cách tỉnh táo về tác động của các hiệp định thương mại tự do (FTA). 81% số doanh nghiệp đánh giá các FTA mang lại nhiều cơ hội hơn thách thức và 88% nhận định các FTA sẽ tạo cơ hội mới cho doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, gần 89% các doanh nghiệp cho rằng các FTA thế hệ mới tạo sức ép để cơ quan nhà nước cải cách và 70,5% nhận xét các hiệp định này khiến doanh nghiệp cạnh tranh khó khăn hơn.
Ngoài ra, doanh nghiệp không chỉ đánh giá tốt, mà đã có hành động đầu tiên để chuẩn bị cho các FTA. 88% trả lời đã chuẩn bị kế hoạch cải thiện năng lực sản xuất và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu trong 3 năm tới. Các khía cạnh họ sẽ tập trung nhiều nhất là chất lượng sản phẩm (80,8%), cải thiện công nghệ (62,7%) để tăng năng suất và tiếp cận thị trường mới (57,2%).
Các doanh nghiệp đang ít chú ý nhất cho 3 khía cạnh, đó là đạt được những tiêu chuẩn lao động quốc tế, chuyển đổi sản xuất để nâng cao giá trị gia tăng và đạt được những chứng nhận về môi trường.
“Khảo sát cho thấy doanh nghiệp Việt Nam tận dụng cơ hội để điều chỉnh, thay vì thay đổi để nắm bắt cơ hội”, bà Trang nhận xét.
Doanh nghiệp đã phần nào sẵn sàng hơn cho TPP và EVFTA, nhưng chưa đủ sẵn sàng, bởi các cam kết phức tạp về nội dung và cách thể hiện. “Bản thân các cán bộ nhà nước còn khó hiểu các hiệp định để thực hiện cam kết, thì các doanh nghiêp còn khó khăn hơn”, đại diện VCCI nói.
Khảo sát chỉ ra các yếu tố cản trở doanh nghiệp hưởng lợi từ các FTA, đó là thiếu thông tin về cam kết và cách thức thực hiện, bất cập trong tổ chực thực thi của cơ quan nhà nước, và năng lực cạnh tranh thấp so với đối thủ.
Trong khi đó, các yếu tố cản trở doanh nghiêp cải thiện năng lực sản xuất chủ yếu là chính sách thuế, tình trạng nhũng nhiễu, thủ tục hải quan, cở sở hạ tầng, tay nghề lao động và chính sách lương.

MINH TUẤN

Từ khóa: TPP, EVFTA, ASEAN, WTO

BizLIVE - Gặp gỡ