Doanh nghiệp mới “chào đời” sẽ bị xếp hạng “bét” về thuế

Quỳnh Như

16:31 01/01/2016

Doanh nghiệp mới thành lập dưới 12 tháng sẽ bị liệt vào hạng 6 trong bảng 6 thứ hạng về mức độ rủi ro đối với ngành thuế.

Doanh nghiệp mới “chào đời” sẽ bị xếp hạng “bét” về thuế

Ảnh minh họa.

Hạng 1 là các doanh nghiệp “rủi ro rất thấp”, kế đến là thấp (hạng 2), trung bình (hạng 3), cao (hạng 4) và rủi ro rất cao (hạng 5).

Tùy vào đánh giá của cơ quan thuế, doanh nghiệp có thể không được tự in hóa đơn mà phải sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế tạo (ví dụ hóa đơn đặt in hoặc hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế).

Cơ quan thuế sẽ công khai danh sách “doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao vi phạm pháp luật về thuế phải sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế tạo” trên trang web. Doanh nghiệp phải lập hóa đơn điện tử và gửi thông tin trên hóa đơn này cho cơ quan thuế để nhận lại mã xác thực hóa đơn, sau đó mới được sử dụng hóa đơn.

Doanh nghiệp cũng sẽ bị đánh giá, phân loại về mức độ tuân thủ. Nếu hoạt động bị lỗ mà có số lỗ âm vào vốn chủ sở hữu đến trên 50% sẽ bị liệt vào hạng “tuân thủ thấp” đối với ngành thuế.

Muốn được đánh giá tuân thủ thuế tốt, doanh nghiệp phải có tỷ trọng nộp các loại thuế trên doanh số cao, đạt trên mức trung bình so với mức trung bình của các doanh nghiệp cùng lĩnh vực, ngành nghề.

Doanh nghiệp bị xem là rủi ro cao sẽ bị kiểm tra, thanh tra tại trụ sở. Cơ quan thuế hàng năm sẽ thanh tra 1-2% và kiểm tra 15-18% trên tổng số doanh nghiệp tại địa bàn mình.

Theo Báo Pháp Luật TPHCM

Từ khóa: doanh nghiệp, thuế

BizLIVE - Gặp gỡ