Đề xuất dùng tiền ngân sách hỗ trợ vốn xây chợ

Hà Oanh

19:22 22/10/2015

BizLIVE - Bộ Công Thương nhận được văn bản của Ủy ban nhân dân một số tỉnh đề nghị Bộ Công Thương xem xét, hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng chợ từ ngân sách Trung ương.

Đề xuất dùng tiền ngân sách hỗ trợ vốn xây chợ

Ảnh minh họa.

Bộ Công Thương cho biết, thời gian qua, hầu hết các địa phương đã thực hiện đề xuất hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ từ ngân sách Trung ương thông qua việc đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của tỉnh. 
Tuy nhiên, Bộ Công Thương cũng nhận được văn bản của Ủy ban nhân dân một số tỉnh đề nghị Bộ Công Thương xem xét, hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng chợ từ ngân sách Trung ương.
Để đảm bảo thực hiện thống nhất, đúng theo các quy định, Bộ Công Thương cho biết, đã đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thực hiện việc đề xuất hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng chợ từ ngân sách Trung ương theo đúng trình tự, thủ tục được quy định.
Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành rà soát, xây dựng danh mục các dự án đầu tư xây dựng chợ đề nghị hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương để tổng hợp chung vào các kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của tỉnh, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và phân bổ kinh phí. 
Đồng thời gửi Bộ Công Thương để tham gia ý kiến theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao.

HÀ OANH

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

Emagazine