Đà Nẵng: Thành lập doanh nghiệp chỉ còn mất 3 ngày

Nguyên Đức

17:05 11/05/2016

BizLIVE - Ông Hồ Kỳ Minh, phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản số 3245 (09/5/2016) yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn, với tinh thần tạo mọi điều kiện tốt nhất cho hoạt động doanh nghiệp.

Đà Nẵng: Thành lập doanh nghiệp chỉ còn mất 3 ngày

Các doanh nghiệp Đà Nẵng chỉ phải đến giải quyết hồ sơ thủ tục 1 lần tại Trung tâm Hành chính Đà Nẵng.

Theo đó, Đà Nẵng sẽ thống nhất các đầu mối quản lý hành chính để nỗ lực rút ngắn thời gian giải quyết, đơn giản hóa các quy trình thủ tục, bảo đảm xử lý hồ sơ thành lập doanh nghiệp chỉ còn giới hạn trong 3 ngày.

Ông Hồ Kỳ Minh yêu cầu sở Tư pháp hợp tác cùng các sở chức năng triển khai rà soát quy trình, cam kết không để các doanh nghiệp đến nộp hồ sơ thành lập hoặc các văn bản liên quan không phải đi lại quá 2 lần, và chỉ trả kết quả 1 lần; giảm thời gian chờ đợi của doanh nghiệp tại các điểm dịch vụ công; giảm tỷ lệ trễ hẹn trả kết quả hồ sơ doanh nghiệp. Thời hạn hoàn tất việc rà soát này là trước ngày 20/5/2016.

Theo ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, tiến độ xử lý thủ tục hành chính với các doanh nghiệp trên địa bàn thời gian qua đã có thay đổi tích cực, nhưng địa phương vẫn cần đẩy mạnh hiệu quả hơn nữa, mới bảo đảm cam kết tạo hành lang pháp lý và hoạt động thông thoáng cho doanh nghiệp.

Theo ông Thơ, áp lực đang đặt ra với Đà Nẵng, là vừa phải giữ vững vị trí dẫn đầu chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, vừa phải đổi mới công tác quản lý và phục vụ doanh nghiệp, để tăng cường thu hút đầu tư vào địa phương.

Cho đến nay, khả năng thu hút đầu tư vào Đà Nẵng vẫn chưa được cải thiện thật sự, trong đó mảng đầu tư sản xuất và dịch vụ chất lượng cao vẫn còn bị hạn chế.

NGUYÊN ĐỨC

BizLIVE - Gặp gỡ