Đà Nẵng sẽ ưu tiên đột phá với kinh tế tư nhân

Nguyên Đức

14:01 15/06/2016

BizLIVE - Ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, địa phương sẽ ưu tiên đột phá đầu tư kinh tế trong những năm tới với mảng kinh tế tư nhân, nhằm khai thác tốt hơn những lợi thế của Đà Nẵng.

Đà Nẵng sẽ ưu tiên đột phá với kinh tế tư nhân

Quang cảnh hội thảo Khát vọng Việt Nam 2035 diễn ra sáng nay 15/6/2016 tại Đà Nẵng.

Ông Mình nhìn nhận, Đà Nẵng đã có được những nền tảng phát triển trong nhiều năm qua, như hạ tầng giao thông, điều kiện y tế... và nhiều mảng hoạt động hiệu quả, như an ninh trật tự, cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đầu tư du lịch... Nhưng để địa phương đẩy mạnh được nội lực kinh tế, lĩnh vực kinh tế tư nhân sẽ là mảng được tập trung đầu tư, tạo mọi điều kiện để phát triển ổn định và bền vững.

Với tinh thần đó, thời gian đến, chính quyền địa phương sẽ rà soát, nghiên cứu ban hành các chính sách hỗ trợ, ưu đãi và kêu gọi phát triển mạnh kinh  tế tư nhân, nhất là về lĩnh vực tăng năng suất lao động và đạt hiệu quả đầu tư cao.

Những thông tin này đã được ông Hồ Kỳ Minh đưa ra tại hội thảo “Khát vọng Việt Nam 2035 – Phát triển khu vực kinh tế tư nhân năng động và yêu cầu hiện đại hóa thể chế”, do Bộ Kế hoạch Đầu tư và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hợp tác Ngân hàng Thế giới tổ chức ở Đà Nẵng vào sáng nay 15/6/2016.

Theo ông Hồ Kỳ Minh, hội thảo này có nội dung trao đổi với các tổ chức và doanh nghiệp tại miền Trung về bản báo cáo tổng quan “Việt Nam 2035”, với thông điệp kêu gọi vận động đổi mới thể chế quản lý và hiệu quả hơn về đầu tư kinh tế Việt Nam.

Trong đó, vấn đề hiện đại hóa nền kinh tế đi đôi với nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế tư nhân, phát triển kinh tế quốc gia theo hướng chọn kinh tế tư nhân làm trung tâm của đổi mới, đã được xác định là những nội dung quan trọng.

“Đà Nẵng chúng tôi ủng hộ các vấn đề và lộ trình báo cáo Khát vọng Việt Nam 2035 đã đặt ra, bởi đây cũng chính là những nội dung hành động mà Đà Nẵng cần có, nhất là tạo mọi điều kiện để đầu tư phát triển kinh tế tư nhân, biến kinh tế tư nhân thành động lực mạnh mẽ cho địa phương phát triển”. Ông Minh nhấn mạnh như vậy.

Được biết, trong báo cáo Khát vọng Việt Nam 2035, các chuyên gia kinh tế và chính sách đã nhìn nhận, Việt Nam đang phải đối mặt 4 mối lo lớn và dài lâu, sẽ ảnh hưởng tăng trưởng kinh tế quốc gia, là năng suất thấp và tụt giảm; hệ thống đổi mới sáng tạo yếu kém; đô thị hóa chưa giúp tăng trưởng và tăng trưởng “xám” và biến đổi khí hậu.

Trong đó, 2 mối lo đầu tiên đã biểu hiện gắn bó mật thiết với các giá trị đầu tư và cải cách mà kinh tế tư nhân có thể mang lại.

Cho nên, lựa chọn hỗ trợ tốt hơn cho kinh tế tư nhân là chìa khóa quan trọng để Việt Nam giải quyết căn cơ các mối lo phát triển ở tương lai.

NGUYÊN ĐỨC

BizLIVE - Gặp gỡ