Đà Nẵng mở công ty công tư hỗ trợ khởi nghiệp doanh nghiệp

Nguyên Đức

06:59 15/01/2016

BizLIVE - Chính quyền thành phố Đà Nẵng đã chính thức khai trương, đưa vào hoạt động vườn ươm doanh nghiệp, theo mô hình công ty TNHH, làm đầu mối hỗ trợ phát triển cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn, kể từ 14/01/2016.

Đà Nẵng mở công ty công tư hỗ trợ khởi nghiệp doanh nghiệp

Lãnh đạo Đà Nẵng khai trương Vườn ươm doanh nghiệp, mô hình công ty công tư hợp doanh hỗ trợ doanh nghiệp.

Công ty này có tên Đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp Đà Nẵng (DNES), vốn khởi điểm 30 tỷ đồng được góp theo hình thức công tư hợp doanh giữa Quỹ đầu tư phát triển Đà Nẵng và 8 doanh nghiệp đầu mối khác.

Ông Lý Đình Quân, phó giám đốc DNES cho biết doanh nghiệp sẽ là đầu mối ươm tạo, hỗ trợ các hoạt động hình thành khởi nghiệp, tư vấn đào tạo và xúc tiến các hoạt động khởi sự làm ăn, vận động phát triển của các doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng. Đây cũng sẽ là đơn vị chủ chốt kết nối với các nguồn quỹ, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp để xúc tiến, mở cơ chế, chính sách giúp đỡ các doanh nghiệp khởi nghiệp và làm ăn.

Trước mắt, DNES công bố hỗ trợ 8 nhóm dự án khởi nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng, liên quan đến các lĩnh vực công nghệ, môi trường, thương mại và giáo dục.

Ông Huỳnh Đức Thơ, chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đánh giá cao sự thành lập mô hình công ty công tư hợp doanh nhằm tạo điều kiện xúc tiến hỗ trợ doanh nghiệp này. Theo ông, vấn đề then chốt, còn khuyết thiếu của Đà Nẵng là chưa có nguồn lực mạnh mẽ để thu hút các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư làm ăn trên địa bàn. Với sự ra đời DNES, chính quyền sẽ có thêm một đầu mối thúc đẩy, hiện thực hóa các chương trình hành động, mời gọi đầu tư doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất có tầm vóc, có mức nộp thuế đến 500 tỷ đồng mỗi năm...

Theo kế hoạch phát triển doanh nghiệp Đà Nẵng, chính quyền đang kỳ vọng trong 5 năm tới, thành phố này sẽ phát triển đạt 25 ngàn doanh nghiệp, tăng được thêm khoảng 9 ngàn đơn vị đầu tư mới, tham gia đóng góp khoảng 85% nguồn thu ngân sách trên địa bàn.

NGUYÊN ĐỨC

BizLIVE - Gặp gỡ