Cứ 100 thanh niên thành thị thì có tới 11 người thất nghiệp

Mạnh Nguyễn

09:48 29/09/2016

BizLIVE - Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (từ 15-24 tuổi) 9 tháng đầu năm là 7,04%, trong đó khu vực thành thị là 11,65%; khu vực nông thôn là 5,27%. Tức là trung bình cứ 100 thanh niên thành thị thì có tới 11 người thất nghiệp.

Cứ 100 thanh niên thành thị thì có tới 11 người thất nghiệp

Ảnh minh họa.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm đã cho biết như vậy tại buổi họp công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2016, sáng 29/9.
Ông Nguyễn Bích Lâm cho biết, dân số trung bình năm 2016 của cả nước ước tính đạt 92,70 triệu người, tăng 987,8 nghìn người, tương đương tăng 1,08% so với năm 2015.
Trong đó, dân số thành thị là 32,06 triệu người, chiếm 34,6%; dân số nông thôn 60,64 triệu người, chiếm 65,4%; dân số nam 45,75 triệu người, chiếm 49,4%; dân số nữ 46,95 triệu người, chiếm 50,6%.
Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước đến thời điểm 1/10/2016 ước tính là 54,44 triệu người, tăng 122,7 nghìn người so với cùng thời điểm năm 2015.
Nếu xét theo khu vực, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên khu vực thành thị là 17,54 triệu người, chiếm 32,2%; khu vực nông thôn là 36,90 triệu người, chiếm 67,8%. 
Ông Lâm cũng cho biết, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi tăng cao dần qua các quý. Cụ  thể, nếu quý I/2016 là 2,25% thì quý II là 2,29%; và ước tính quý III là 2,34%.
Trong đó, đáng lưu ý, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (từ 15-24 tuổi) 9 tháng đầu năm là 7,04%, trong đó khu vực thành thị là 11,65%; khu vực nông thôn là 5,27%.

MẠNH NGUYỄN