Chính phủ sốt ruột với tiến độ tái cơ cấu

Trần Giang

09:42 07/08/2015

BizLIVE -

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2015 yêu cầu các bộ ngành khẩn trương xây dựng kế hoạch tái cơ cầu nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020; khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai các giải pháp sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2014-2015 theo kế hoạch đề ra; Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đẩy nhanh tiến trình cơ cấu lại các NHTM cổ phần yếu kém…

Chính phủ sốt ruột với tiến độ tái cơ cấu

Chính phủ yêu cầu NHNN đẩy nhanh tiến trình cơ cấu lại các NHTM cổ phần yếu kém

Theo đó, Chính phủ yêu cầu NHNN tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế thế giới và trong nước, chủ động điều hành đồng bộ, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ để tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế. Điều hành tăng trưởng tín dụng đi đôi với bảo đảm chất lượng và cơ cấu tín dụng hợp lý, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với một số lĩnh vực rủi ro cao. Đẩy nhanh tiến trình cơ cấu lại các NHTM cổ phần yếu kém, đồng thời tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp kiểm soát nợ xấu để hoàn thành mục tiêu đưa tỷ lệ nợ xấu về mức dưới 3% vào cuối năm 2015.

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài chính tăng cường chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ tài chính-ngân sách, bảo đảm giữ vững cân đối ngân sách nhà nước năm 2015 và chủ động ứng phó với diễn biến giá dầu thế giới. Triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý thu, tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu, chuyển giá và xử lý nợ đọng thuế; chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Y tế nghiên cứu, báo cáo Chính phủ xem xét việc giao nhiệm vụ quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các bộ.

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương xây dựng Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 trình Chính phủ cho ý kiến trước khi báo cáo Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 10. Rà soát tình hình và tiến độ thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ, xử lý dứt điểm các vướng mắc trong phân bổ và thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2015. Đổi mới chính sách, đa dạng hóa các hình thức thu hút vốn đầu tư từ các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tích cực phổ biến, tuyên truyền nội dung của các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã và chuẩn bị ký kết nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khai thác tối đa các cơ hội, thuận lợi cũng như thấy rõ những khó khăn, thách thức để từng bước khắc phục trong thực thi các Hiệp định.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai quyết liệt Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Thường xuyên theo dõi sát diễn biến cung-cầu thị trường, khai thác tối đa thị trường trong nước, đồng thời tranh thủ khai thác các ưu đãi về thuế đối với mặt hàng nông sản từ các Hiệp định Thương mại tự do đã ký kết và chuẩn bị ký kết để kịp thời có các giải pháp phù hợp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiêu thụ các mặt hàng nông, lâm, thủy sản.

Về việc điều chỉnh phương án sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) thuộc tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Thoát nước và Phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên, Nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ, giai đoạn 2016-2020.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Thái Nguyên xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp các công ty nông, lâm nghiệp trực thuộc theo quy định tại Thông tư số 02/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/1/2015 gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo thực hiện thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp không thuộc diện Nhà nước cần giữ cổ phần chi phối; chuyển phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp không thuộc diện địa phương cần giữ quyền quản lý về Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước theo quy định.

TRẦN GIANG

Thăm dò ý kiến
Từ 1/1/2018 khi xăng A92 bị "khai tử", bạn sẽ sử dụng loại xăng nào?

Emagazine