Chính phủ muốn bổ sung thêm 2.100 tỷ đồng cải cách tiền lương

Mạnh Nguyễn

13:00 16/06/2016

BizLIVE - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vừa cho ý kiến về phương án sử dụng 5.460 tỷ đồng nguồn lực của Ngân sách Trung ương năm 2015 và 10.000 tỷ đồng tiền bán cổ phần sở hữu của Nhà nước tại một số doanh nghiệp năm 2015 chưa sử dụng.

Chính phủ muốn bổ sung thêm 2.100 tỷ đồng cải cách tiền lương

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng

5.460 tỷ đồng nguồn lực của Ngân sách Trung ương sẽ được chi như thế nào?
Trình bày “Tờ trình về phương án sử dụng nguồn kinh phí còn lại, tiết kiệm chi Ngân sách Trung ương năm 2015 và nguồn 10.000 tỷ đồng tiền bán cổ phần sở hữu của nhà nước tại một số doanh nghiệp năm 2015 chưa sử dụng”, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, đến hết năm 2015 đã cơ bản thực hiện xong các nhiệm vụ chi theo dự toán được duyệt đầu năm, đảm bảo đúng chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi đã ban hành.
Tổng nguồn lực của ngân sách Trung ương đến hết năm 2015 là 15.460 tỷ đồng, trong đó: Nguồn kinh phí còn lại và tiết kiệm chi năm 2015 là 5.460 tỷ đồng; Tiền bán cổ phần sở hữu nhà nước tại một số doanh nghiệp mà Quốc hội đã cho phép để xử lý cân đối ngân sách năm 2015 là 10.000 tỷ đồng.
Về phương án sử dụng nguồn kinh phí còn lại và tiết kiệm chi ngân sách năm 2015, Tờ trình của Chính phủ kiến nghị, dự kiến phân bổ sử dụng 5.460 tỷ đồng như sau:
Thứ nhất, bù đắp số hụt thu cân đối ngân sách Trung ương năm 2015 là 2.144 tỷ đồng.
Thứ hai, thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và Nghị quyết số 14/2011/QH13 ngày 10/11/2011 của Quốc hội về dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2012 là 1.128 tỷ đồng.
Thứ ba, bổ sung kinh phí chi cải cách tiền lương là 2.100 tỷ đồng.
Về phương án sử dụng nguồn 10.000 tỷ đồng tiền bán cổ phần sở hữu nhà nước tại một số doanh nghiệp năm 2015, kiến nghị phân bổ như sau: Thứ nhất, thực hiện hiện điều chỉnh chuẩn nghèo là 4.000 tỷ đồng.
Thứ hai, tăng chi đầu tư phát triển là 6.000 tỷ đồng gồm bổ sung vốn đối ứng các dự án ODA trọng điểm, cấp bách là 4.000 tỷ đồng, trong đó ưu tiên chủ yếu cho các dự án của Bộ Giao thông Vận tải quản lý; Bổ sung vốn đầu tư các dự án khắc phục tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn ở các tỉnh Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long là 2.000 tỷ đồng.
10.000 tỷ đồng tiền bán cổ phần nhà nước phải trình Quốc hội quyết
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách Nguyễn Đức Hải, căn cứ vào nhiệm vụ cấp bách phát sinh Ủy ban này trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung 10.000 tỷ đồng vào dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2016 để bố trí cho các nhiệm vụ cấp bách và ban hành Nghị quyết về vấn đề này, đồng thời đề nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 14.
Ủy ban Tài chính- Ngân sách cũng trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, giao Chính phủ khẩn trương bổ sung danh mục dự án giao thông dự kiến bổ sung vốn đối ứng ODA và dự án khắc phục tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn ở các tỉnh Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, làm căn cứ để ban hành Nghị quyết.
Thảo luận tại phiên họp, 100% thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội tham gia biểu quyết cũng tán thành với các phương án sử dụng 5.460 tỷ đồng nguồn kinh phí còn lại và tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2015.
Tuy nhiên, các đại biểu cũng cho rằng, Báo cáo của Chính phủ cần làm rõ thêm một số nội dung trong phương án sử dụng nguồn 10.000 tỷ đồng tiền bán cổ phần sở hữu nhà nước tại một số doanh nghiệp năm 2015 chưa sử dụng; đề nghị xem xét thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với vấn đề quyết định phương án sử dụng nguồn vốn này.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, việc quyết định phương án sử dụng 5.460 tỷ đồng nguồn kinh phí còn lại và tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2015 thuộc thẩm quyền của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Đối với phương án sử dụng nguồn 10.000 tỷ đồng, bà Ngân đề nghị Chính phủ cần bổ sung, hoàn thiện lại Tờ trình để trình ra Quốc hội xem xét, quyết định.

MẠNH NGUYỄN

Thăm dò ý kiến
Từ 1/1/2018 khi xăng A92 bị "khai tử", bạn sẽ sử dụng loại xăng nào?

Emagazine