Chính phủ đề ra các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2014

Mạnh Nguyễn

11:10 24/12/2013

BizLIVE - Tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương sáng 23/12, các đại biểu đã nghe Báo cáo Dự thảo Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2014.

Chính phủ đề ra các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2014

Hình minh họa.

Theo đó, Dự thảo đề ra các chỉ tiêu kinh tế xã hội cho năm 2014 như sau: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 5,8%; kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%; tỷ lệ nhập siêu khoảng 6% kim ngạch xuất khẩu; tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 7%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 30% GDP.

Bên cạnh đó, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,7-2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 52%...

Để đạt được mục tiêu trên, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương điều hành theo hướng tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương điều hành chủ động, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng hợp lý; đảm bảo thanh khoản của các tổ chức tín dụng và của nền kinh tế.
Điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát, bảo đảm giá trị đồng Việt Nam; tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước, cải thiện cán cân thanh toán quốc tế. 

Đồng thời, tập trung đẩy mạnh cải cách thể chế; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tập trung nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng;...

Được biết trước đó (sáng 23/12), Tổng cục Thống kê (GSO) đã công bố các chỉ tiêu kinh tế xã hội quan trọng đạt được trong năm nay như: Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 5,42% so với năm 2012, lạm phát được kiểm soát ở mức 6,04%, tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước đạt hơn 263 tỷ USD...

Nhận xét về kinh tế năm 2013, GSO cho rằng bên cạnh những điểm sáng đạt được, Việt Nam vẫn còn tồn tại nhiều bất cập và đây sẽ là khó khăn, thách thức phải đối mặt trong năm 2014.

MẠNH NGUYỄN

Từ khóa: kinh tế, GDP, lạm phát

BizLIVE - Gặp gỡ