Chỉ đạo nổi bật: Thêm 3 tỉnh vào quy hoạch Vùng thủ đô Hà Nội

Mạnh Nguyễn

07:00 15/05/2016

BizLIVE - Phạm vi Vùng thủ đô Hà Nội gồm toàn bộ ranh giới Hà Nội và 9 tỉnh xung quanh là Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang.

Chỉ đạo nổi bật: Thêm 3 tỉnh vào quy hoạch Vùng thủ đô Hà Nội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Thêm 3 tỉnh vào quy hoạch Vùng thủ đô
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
Theo đó, phạm vi Vùng thủ đô Hà Nội gồm toàn bộ ranh giới Hà Nội và 9 tỉnh xung quanh là Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang.
Trong đó Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang là 3 tỉnh được mở rộng so với Quyết định 490 ngày 5/5/2008. Theo quy hoạch điều chỉnh, tổng diện tích toàn vùng khoảng 24.300 km2.
Với quy hoạch này, các tỉnh trong Vùng tạo thành mối liên kết với những đặc trưng và lợi thế riêng, chia sẻ chức năng, hỗ trợ phát triển để khai thác tối đa và hiệu quả các tiềm năng, động lực của địa phương trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội.
Nợ công tăng nhanh, làm rõ trách nhiệm người duyệt
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chỉ đạo đối với công tác quản lý và sử dụng nợ công gắn với trách nhiệm người ra quyết định vay và sử dụng vốn.
Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/2/2015 về tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công một cách nghiêm túc, đầy đủ và thực hiện theo đúng quy định các nhiệm vụ chưa hoàn thành.
Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, gắn trách nhiệm của người ra quyết định đầu tư, sử dụng vốn với trách nhiệm trả nợ để có thêm cơ sở xây dựng và ban hành các văn bản thi hành các quy định về: quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; cho vay lại chính quyền địa phương; thẩm định tài chính các dự án cho vay lại, đăng ký khoản vay nợ công theo quy định.
Lập danh mục và kế hoạch xử lý các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường biển
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Theo kế hoạch, các cơ quan chức năng sẽ triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch quản lý chất thải; kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường từ đất liền và các hoạt động trên biển theo Quyết định số 2295/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường đối với các hoạt động có nguy cơ và đang gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường biển, đặc biệt là các khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, cơ sở nuôi trồng và chế biến thủy sản, các hoạt động thương mại, dịch vụ du lịch dọc theo bờ biển, trên các đảo.
Sẽ lập danh mục và kế hoạch xử lý các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường biển; tổ chức triển khai quan trắc, giám sát tổng hợp tài nguyên và môi trường các khu vực biển Việt Nam theo quy định của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
Thủ tướng chưa xem xét phê duyệt “siêu dự án” trên sông Hồng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức có ý kiến về đề án xây tuyến giao thông thủy xuyên Á trên sông Hồng do Công ty TNHH Xuân Thiện - thành viên của Tập đoàn ThaiGroup, làm chủ đầu tư trên cơ sở đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Trong công văn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 9/5, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chưa xem xét việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến giao thông thủy xuyên Á trên sông Hồng kết hợp thủy điện theo hình thức BOO.
Lý do của việc chưa xem xét, theo Phó thủ tướng là vì dự án vì chưa đủ căn cứ, cơ sở theo quy định của pháp luật.
Thay vào đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tổ chức xây dựng Quy hoạch tổng thể khai thác sông Hồng để bảo đảm phát triển bền vững, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Chính phủ yêu cầu giảm lãi suất cho vay, giám sát ngân hàng yếu kém
Đó là một trong những nội dung quan trọng tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2016 vừa được Chính phủ ban hành, ngày 10/5.
Cụ thể, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương kiên định thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, quyết tâm phấn đấu đạt tăng trưởng GDP khoảng 6,7% và kiểm soát lạm phát dưới 5%.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo dõi sát diễn biến thị trường tài chính, tiền tệ trong nước và quốc tế, điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa, ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay.
Đồng thời, quản lý, giám sát các ngân hàng thương mại yếu kém. Tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nhất là nông nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khoa học công nghệ... gắn với nâng cao chất lượng tín dụng.
Giao Bộ Quốc phòng xem xét dự án sân bay 8.000 tỷ của Lai Châu
Về kiến nghị đầu tư xây dựng sân bay Lai Châu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Quốc phòng khẩn trương xem xét, xử lý và báo cáo Thủ tướng.
Trước đó, UBND tỉnh Lai Châu đã bày tỏ mong muốn Chính phủ có những chỉ đạo, chính sách để hỗ trợ Lai Châu nhanh chóng cải thiện về hạ tầng, trong đó có việc xây sân bay.
Sân bay này sẽ có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 8.000 tỷ đồng cho hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 có vốn đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng. Đây sẽ là sân bay lưỡng dụng, bao gồm cả mục đích dân sự và quốc phòng, cứu hộ cứu nạn.

MẠNH NGUYỄN

BizLIVE - Gặp gỡ