Chỉ đạo nổi bật: Chính phủ tăng lương cho hàng triệu công chức, viên chức

Mạnh Nguyễn

08:33 29/05/2016

BizLIVE - Từ ngày 1/5/2016, mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ tăng từ 1.150.000 lên 1.210.000 đồng mỗi tháng.

Chỉ đạo nổi bật: Chính phủ tăng lương cho hàng triệu  công chức, viên chức

Ảnh minh họa.

Chính thức tăng lương cho cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/5/2016 mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng/tháng.
Nghị định nêu rõ, mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động (gọi chung là người hưởng lương, phụ cấp) làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.
Yêu cầu rà soát việc xây trung tâm hành chính
Theo Văn phòng Chính phủ, mới đây báo chí có phản ánh về việc đầu tư xây dựng khu trung tâm hành chính tập trung tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cho dù trước đó, Thủ tướng đã có chỉ đạo tạm dừng triển khai các công trình này trên phạm vi cả nước.
Phó thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Thanh Hóa báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/5/2016 việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2128/TTg-KTN ngày 24/11/2015 về việc tạm dừng việc đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại các địa phương.
Bộ Xây dựng kiểm tra, rà soát việc xây dựng khu trung tâm hành chính tập trung tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa và các địa phương, hướng dẫn các địa phương thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hồi tháng 11/2015 nói trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Chưa tăng giá phí BOT, kiểm soát chặt chẽ giá thuốc
Đó là chỉ đạo của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá vừa diễn ra tại Hà Nội.
Với phí sử dụng đường bộ BOT, Phó thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải tiếp tục tổng kết đánh giá 5 năm thực hiện việc thu phí BOT; rà soát tính đúng, tính đủ giá thành, chi phí đầu tư của các dự án BOT trên toàn quốc.
Trước mắt chưa tăng phí BOT và giãn thời gian thu phí tối đa đối với các trạm thu phí BOT. Bộ Tài chính khẩn trương rà soát, điều chỉnh mức phí đường bộ, phí BOT; đánh giá và đề xuất mức điều chỉnh hợp lý để giúp doanh nghiệp giảm chi phí, đặc biệt là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016.
Về thuốc chữa bệnh cho người, Bộ Y tế quản lý chặt chẽ giá thuốc, tiếp tục triển khai thực hiện các quy định mới về đấu thầu thuốc nhằm làm giảm giá mua thuốc của các cơ sở y tế công lập, từ đó giúp giảm chi phí tiền thuốc cho người bệnh. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trình Chính phủ phương án đấu thầu thuốc tập trung dùng cho bảo hiểm y tế.
Khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2030 với phạm vi bao quát hơn cho cả nhóm A và B bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, trang trọng, phát huy được ý nghĩa của công trình đối với khối đại đoàn kết dân tộc, truyền thống yêu nước của nhân dân trong quá trình phát triển của đất nước.
Trước mắt, chỉ xây dựng các công trình Tượng đài tại các địa phương đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng có ý kiến chỉ đạo và Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý.
Trường hợp đặc biệt, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch báo cáo Ban cán sự Đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định.
Bổ nhiệm 2 Phó tổng giám đốc BHXH Việt Nam
Cụ thể, tại Quyết định 888/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Trần Đình Liệu, Trưởng ban Thu, Bảo hiểm xã hội Việt Nam giữ chức Phó tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Tại Quyết định 889/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Phạm Lương Sơn, Trưởng ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam giữ chức Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

MẠNH NGUYỄN

BizLIVE - Gặp gỡ