Châu Á tiếp tục là đối tác thương mại chính của Việt Nam

Bảo Nhi

10:26 18/04/2015

Theo số liệu thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan, trong quý đầu của năm 2015, tổng trị giá trao đổi hàng hóa của Việt Nam với châu Á đạt 50,19 tỷ USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2014 và chiếm 66,9% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

Châu Á tiếp tục là đối tác thương mại chính của Việt Nam

Châu Á vẫn là thị trường lớn nhất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong quý I/2015 với 18,07 tỷ USD.

Trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam với châu Mỹ là 12,09 tỷ USD, tăng 21,1% so với quý I/2014; với châu Âu đạt 10,26 tỷ USD, tăng 10,8%; với châu Đại Dương là 1,38 tỷ USD, tăng 0,7% và châu Phi là 1,09 tỷ USD tăng 19,7%.

Châu Á vẫn là thị trường lớn nhất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong quý I/2015 với 18,07 tỷ USD; tiếp theo là Châu Mỹ với 8,94 tỷ USD; Châu Âu là 7,75 tỷ USD; Châu Đại Dương là 0,79 tỷ USD và châu Phi là 0,75 tỷ USD.

Ở chiều ngược lại, trị giá nhập khẩu hàng hóa từ các nước châu Á đạt mức 32,12 tỷ USD chiếm hơn 80% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước; với châu Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương và châu Phi lần lượt là 3,14 tỷ USD; 2,51 tỷ USD; 0,59 tỷ USD và 0,34 tỷ USD.

Về xuất khẩu thị trường Hoa Kỳ tiếp tục là đối tác lớn nhất của Việt Nam. Trong quý I/2015 xuất khẩu sang thị trường này đạt 7,15 tỷ USD tăng 17% so với cùng kỳ năm 2014; với EU là 6,89 tỷ USD tăng 14,2%; ASEAN là 4,53 tỷ USD giảm 3,3%; Trung Quốc là 3,54 tỷ USD giảm 3,7%,…

Về nhập khẩu Trung Quốc là thị trường lớn nhất cung cấp hàng hóa vào Việt Nam trong quý I/2015 với trị giá là 11,47 tỷ USD, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm 2014. Nhập khẩu từ thị trường Hàn Quốc cũng đạt mức khá cao với 5,56 tỷ USD, tăng 18% (tương đương tăng hơn 1 tỷ USD), tiếp theo là ASEAN với 5,92 tỷ USD tăng 11,7%…

Theo Báo Hải Quan

BizLIVE - Gặp gỡ