[Chart] Biến động PCI của 5 đầu tàu kinh tế lớn 5 năm qua

Kiều Châu

07:11 23/04/2015

BizLIVE - Trong suốt 5 năm qua dù thứ hạng PCI của 5 đầu tàu kinh tế lớn nhất cả nước Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ đã được cải thiện, tuy nhiên tính minh bạch và chi phí không chính thức mà các doanh nghiệp phải bỏ ra lại không hề giảm, thậm chí còn tăng lên.

Kết quả thống kê PCI trong 5 năm (2010-2014) với 6 câu hỏi liên quan đến tính minh bạch và chi phí không chính thức được chính các doanh nghiệp tại các tỉnh thành này trả lời đã cung cấp một bức tranh khá đầy đủ về sự thay đổi của từng chỉ số thành phần qua các năm.
Trong 5 năm qua, tỷ lệ các doanh nghiệp cho rằng cần phải có "mối quan hệ" để có được các tài liệu của tỉnh tại cả 5 tỉnh thành hầu hết đều có dầu hiệu giảm, Hải Phòng giảm từ 83% năm 2010 xuống 71% năm 2014. Tương tự, Hà Nội giảm từ 79% xuống 70%, Đà Nẵng từ 775 xuống 69%, TP. HCM từ 73% xuống 65%. Riêng Cần Thơ không đổi, vẫn ở 70%.
Ngược lại, tỷ lệ doanh nghiệp cho rằng cần thương lượng với cán bộ thuế là phần thiết yếu trong hoạt động kinh doanh lại tăng lên đáng kể. Hải Phòng từ 31% lên 50%, Hà Nội từ 48% lên 56%, Đà Nẵng 44% lên 47%, TP.HCM từ 43% lên 59%, Cần Thơ từ 48% lên 59%.
Với câu hỏi, các doanh nghiệp cùng ngành thường phải trả thêm các khoản chi phí không chính thức, tỷ lệ % doanh nghiệp đồng ý hoặc hoàn toàn đồng ý không thay đổi nhiều qua các năm.
Trong khi đó, tỷ lệ % doanh nghiệp phải chi hơn 10% doanh thu cho các loại chi phí không chính thức qua 5 năm phần lớn có dấu hiệu tăng nhẹ từ 1-4%, chỉ có Đà Nẵng giữ nguyên.
Luôn có tới hơn 50% doanh nghiệp tại 5 tỉnh thành này, thậm chí tới 78% doanh nghiệp Hà Nội năm 2014 cho rằng hiện tượng nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp là phổ biến.
Trong khi đó, tỷ lệ doanh nghiệp thu được kết quả mong đợi sau khi đã trả chi phí không chính thức qua 5 năm đều tăng, nhất là tại Hải Phòng và Hà Nội.

KIỀU CHÂU