Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng giải trình về 480 tỷ USD tái cơ cấu kinh tế

N.Mạnh

18:14 03/11/2016

BizLIVE - Ông Nguyễn Chí Dũng cho biết, về tái cơ cấu kinh tế không phải là đề án mới. Đây chỉ là bước tiếp nối và cụ thể hóa nhằm thực hiện đề án tổng thể cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2013-2020 một cách nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng giải trình về 480 tỷ USD tái cơ cấu kinh tế

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng.

3/11 là ngày thứ ba liên tiếp Quốc hội thảo luận về ngân sách, kinh tế - xã hội. Tại phiên làm việc chiều 3/11, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã đăng đàn làm rõ hơn về nội dung tái cơ cấu kinh tế.
Ông Dũng cho biết, về tái cơ cấu kinh tế không phải là đề án mới. Đây chỉ là bước tiếp nối và cụ thể hóa nhằm thực hiện đề án tổng thể cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2013-2020 một cách nhanh hơn, hiệu quả hơn.
Nói về nguồn lực để thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, ông Dũng giải thích: nguồn lực dự kiến thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế ở đây không phải là một nguồn lực riêng mà đặt trong tổng thể khuôn khổ nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội của đất nước giai đoạn 2016-2020.
Theo đó, mức dự kiến 10,5 triệu tỷ đồng (480 tỷ USD) là mục tiêu cần đạt được để tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm là 6,5 đến 7%. Trong số này, nguồn lực từ ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch tài chính 5 năm 2016-2020 dự kiến là 2 triệu tỷ.
Ông Dũng cho hay, căn cứ vào nghị quyết 142 của Quốc hội khóa XIII về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 thì tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm được tính trên cơ sở mục tiêu tăng trưởng GDP, hệ số ICOR, tỷ lệ vốn đầu tư toàn xã hội trên GDP.
Theo đó để tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm đạt 6,5 đến 7% với hệ số ICOR dự kiến là 5 đến 5,5% thì cần tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 32 đến 34% GDP, tương đương 9 đến 10 triệu tỷ đồng.
Trong đó 2016 thì tổng vốn đầu tư toàn xã hội là 1,5 triệu tỷ và kế hoạch năm 2017 dự kiến là 1,6 triệu tỷ. Như vậy, đạt mục tiêu phấn đấu là khoảng 10,5 triệu tỷ là để quyết tâm thực hiện tái cơ cấu kinh tế một cách mạnh mẽ và quyết liệt hơn. 
Người đứng đầu Bộ Kế hoạch và đầu tư cũng cho biết, kế hoạch tái cơ cấu kinh tế dự kiến cơ cấu lại tổng vốn đầu tư toàn xã hội theo hướng giảm dần tỷ trọng vốn nhà nước, trong đó ngân sách nhà nước và đầu tư của doanh nghiệp nhà nước, tăng tỷ trọng vốn đầu tư ngoài Nhà nước, nhất là đầu tư từ khu vực tư nhân trong nước.
"Vốn nhà nước dự kiến sẽ giảm từ 39,1% giai đoạn 2011-2015 xuống còn khoảng 31% đến 34% trong giai đoạn 2016-2020. Theo đó, vốn của khu vực tư nhân trong nước dự kiến sẽ tăng từ 38,3% đến 45%, 48% tổng vốn đầu tư toàn xã hội", ông Dũng nói.
Theo ông Dũng, thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế nếu chỉ dựa vào số lượng nguồn lực là chưa đủ mà điều quan trọng phải sử dụng hiệu quả nguồn lực mà trước hết là nguồn lực của nhà nước.
Huy động thêm nguồn lực là cần thiết nhưng mục tiêu của kế hoạch không quá tập trung vào việc làm thế nào để huy động thêm nhiều nguồn lực hơn mà cần tập trung vào các giải pháp tái cơ cấu, nâng cao chất lượng hiệu quả, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, trước hết là hiệu quả của đầu tư.
Từ đó sẽ tạo ra những cơ hội cũng như niềm tin để khu vực tư nhân, khu vực FDI tự tham gia mở rộng đầu tư, làm cho tổng vốn đầu tư tăng lên.
"Nếu chúng ta làm tốt tái cơ cấu thì tổng vốn đầu tư toàn xã hội có thể còn tăng cao hơn mục tiêu của chúng ta đề ra. Còn nếu chúng ta làm không tốt tái cơ cấu nền kinh tế thì thậm chí mục tiêu thấp hơn cũng sẽ không đạt được", Bộ trưởng Dũng nhấn mạnh.
Do vậy, ông Dũng cho rằng cần phải đẩy nhanh xử lý nợ xấu và áp dụng các biện pháp kiên quyết đối với các ngân hàng thương mại yếu kém; Cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp một cách thực chất theo lộ trình và kế hoạch đã phê duyệt, tái cơ cấu danh mục vốn đầu tư và tài sản của khu vực nhà nước, trước hết là doanh nghiệp nhà nước.

N.MẠNH

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

Emagazine