Bộ Tài chính công bố chi tiết số liệu nợ Chính phủ

Linh Linh

10:55 04/07/2016

BizLIVE - Bộ Tài chính vừa công bố "Bản tin nợ công số 4" với dư nợ Chính phủ trong năm 2014 ở mức hơn 1,82 triệu tỷ đồng. 

Bộ Tài chính công bố chi tiết số liệu nợ Chính phủ

Ảnh minh họa.

Nợ của Chính phủ là khoản nợ phát sinh từ các khoản vay trong nước, ngoài nước được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ hoặc các khoản vay khác do Bộ Tài chính ký kết, phát hành, ủy quyền.
Theo đó, trong năm 2014, dư nợ của Chính phủ ở mức hơn 1,82 triệu tỷ đồng, tăng 19,5% so với năm 2013 và cao gấp đôi so với năm 2010. Trong cơ cấu nợ, Chính phủ nợ trong nước hơn 1 triệu tỷ đồng và 810 nghìn tỷ đồng là nợ nước ngoài.
Về trả nợ, trong năm 2014, khoản trả nợ của Chính phủ là 260.802 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước 208.555 tỷ đồng và trả nợ nước ngoài 52.200 tỷ đồng.
Khoản trả nợ này bao gồm 187.916 tỷ đồng nợ gốc và 72.886 tỷ đồng tổng trả lãi và phí trong kỳ.
Tính theo GDP, dư nợ của Chính phủ năm 2014 tương đương 46,4% GDP.

LINH LINH

Từ khóa: nợ chính phủ, GDP

BizLIVE - Gặp gỡ