Bộ nào “tiêu” vốn ngân sách nhà nước nhiều nhất trong 8 tháng?

Vũ Minh

07:06 03/09/2015

BizLIVE -

Thống kê tình hình thực hiện vốn đầu tư từ Ngân sách Nhà nước của 10 bộ, ngành cho thấy hầu hết đều có sự tăng trưởng so với cùng kỳ 2014.

Bộ nào “tiêu” vốn ngân sách nhà nước nhiều nhất trong 8 tháng?

Tình hình thực hiện vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước trong 8 tháng 2015 của 10 bộ. Minh họa: Vũ Minh.

Theo con số thống kê mới nhất của Bộ Kế hoạch và đầu tư, cộng dồn 8 tháng năm 2015, tổng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước  đạt 132.546 tỷ đồng, bằng 64,3% so với kế hoạch năm 2015 nhưng lại tăng tới 103,4% so với cùng kỳ 2014.

Ước tính riêng trong tháng 8/2015, đã có 20.364 tỷ đồng vốn đầu tư ngân sách nhà nước được giải ngân. Con số tương tự của tháng 7/2015 là 19.608 tỷ đồng.
Trong đó, tình hình thực hiện vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước của 10 cơ quan bộ, ngành có một số sự thay đổi đáng chú ý.
BizLIVE cập nhật số liệu vốn đầu tư thực hiện của 10 bộ, ngành trong 8 tháng đầu năm 2015:
 Bộ Giao thông vận tải đứng đầu 10 bộ về vốn đầu tư thực hiện trong 8 tháng với tổng 4.367 tỷ đồng. Nguồn: GSO/Minh họa: Vũ Minh 
So với cùng kỳ 2014, tổng vốn đầu tư thực hiện của 5 bộ tăng nhẹ. Trong đó, Bộ Y tế có mức tăng trưởng vượt bậc lên tới 160%. Nguồn GSO/Minh họa: Vũ Minh
Tình hình thực hiện vốn đầu tư ngân sách nhà nước của các bộ trong tháng 8/2015. Nguồn: GSO/Minh họa: Vũ Minh  
Tình hình thực hiện vốn đầu tư ngân sách nhà nước của các bộ trong tháng 7/2015. Nguồn: GSO/Minh họa: Vũ Minh  

VŨ MINH