Bloomberg “báo động đỏ” ảnh hưởng của Brexit đối với Việt Nam

Thảo Mai

07:37 25/06/2016

BizLIVE - Bloomberg đã xem xét triển vọng của 12 nền kinh tế hàng đầu châu Á và chấm điểm theo các tiêu chí như tăng trưởng, dòng tài chính song phương, tình trạng tháo vốn, kim ngạch xuất khẩu sang Anh… nếu Brexit xảy ra.

Bloomberg “báo động đỏ” ảnh hưởng của Brexit đối với Việt Nam

Việt Nam là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, ở mức đỏ. Theo sau là Malaysia và Brunei. Nguồn: Bloomberg

Theo đánh giá của chuyên gia Tom Orlik tại Bloomberg Intelligence, châu Á là một khu vực xa Anh, nên sẽ không phải là nơi chịu tác động mạnh nhất nếu Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit - ghép giữa Britain và Exit). 
Tuy nhiên trong đó, một số quốc gia sẽ vẫn bị ảnh hưởng mạnh hơn các quốc gia khác, khi có quan hệ thương mại thân thiết hơn với Anh. 
Trong bảng đánh giá rủi ro, Bloomberg đã xem xét triển vọng của 12 nền kinh tế hàng đầu châu Á và chấm điểm theo các tiêu chí như tăng trưởng, dòng tài chính song phương, tình trạng tháo vốn, kim ngạch xuất khẩu sang Anh… nếu Brexit xảy ra. 
Theo đó, Hong Hong và Singapore, hai nền kinh tế tương đối phát triển hơn, sẽ bị ảnh hưởng nặng. 
Nhưng đáng chú ý, theo bảng đánh giá của Bloomberg, Việt Nam là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, ở mức đỏ. Theo sau là Malaysia và Brunei.
Màu cam là Trung Quốc, khi nước này đang phải đối mặt với tăng trưởng giảm tốc, dòng tiền tháo chạy, và luồng tài chính luân chuyển với Anh ở mức khổng lồ.

THẢO MAI