Bao nhiêu doanh nghiệp đã “ra đi” trong 9 tháng?

Mạnh Nguyễn

15:49 29/09/2015

BizLIVE -

Tổng cục Thống kê cho biết, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 9 tháng có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm ngoái và chủ yếu là những doanh nghiệp nhỏ.

Bao nhiêu doanh nghiệp đã “ra đi” trong 9 tháng?

Ảnh minh họa.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết, trong tháng 9 cả nước có 7.042 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 44,5 nghìn tỷ đồng, bình quân vốn đăng ký một doanh nghiệp đạt 6,3 tỷ đồng.
Trong tháng, cả nước có 1.515 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 11,5% so với tháng trước; có 9.439 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động, tăng 24,3%.
Tính chung 9 tháng năm nay, cả nước có 68.347 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 420,9 nghìn tỷ đồng, tăng 28,5% về số doanh nghiệp và tăng 31,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.
Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 6,2 tỷ đồng, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2014. Bên cạnh đó, có 608,9 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn trong 9 tháng qua.
Như vậy, tổng số vốn đăng ký mới và đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 9 tháng năm 2015 là 1029,9 nghìn tỷ đồng. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới 9 tháng là 999,3 nghìn người, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm 2014.
Số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong 9 tháng là 12848 doanh nghiệp, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2014.
Cơ quan thống kê nhận định, tình hình doanh nghiệp gia nhập thị trường trong 9 tháng năm nay có sự cải thiện rõ rệt so với cùng kỳ năm trước, thể hiện sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và hiệu quả của các giải pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
Trong khi đó, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 9 tháng là 6962 doanh nghiệp, có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm ngoái và chủ yếu là những doanh nghiệp nhỏ.
Tổng số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong 9 tháng là 47.604 doanh nghiệp, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 12.437 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 35167 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký. 
Theo kết quả điều tra về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp quý III so với quý trước, có 36,6% số doanh nghiệp đánh giá tình hình khả quan hơn; 19,9% đánh giá gặp khó khăn và 43,5% cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định.
Tổng cục Thống kê cho biết, dự kiến quý IV so với quý III, có 46,8% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên; 14,4% số doanh nghiệp dự báo kém đi và 38,8% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định.

MẠNH NGUYỄN

BizLIVE - Gặp gỡ