7 tháng, khu vực FDI xuất siêu 8 tỷ USD

Mạnh Nguyễn

17:10 24/07/2015

BizLIVE -

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính chung 7 tháng đầu năm, cả nước nhập siêu 3,3 tỷ USD. Riêng khu vực FDI lại xuất siêu 8 tỷ USD.

7 tháng, khu vực FDI xuất siêu 8 tỷ USD

Ảnh minh họa.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước tháng 7 ước đạt 29,3 tỷ USD.
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu tháng 7 ước đạt 14,5 tỷ USD, còn nhập khẩu đạt 14,8 tỷ USD.
Với kết quả đạt được trên đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết tháng 7/2015 ước đạt 187,9 tỷ USD.
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đầu năm ước đạt 92,3 tỷ USD (tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái), còn kim ngạch nhập khẩu đạt 95,6 tỷ USD (tăng 16,4%).
Riêng kim ngạch xuất nhập khẩu doanh nghiệp FDI chiếm 121,4 tỷ USD, chiếm 64,6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước.
Tính chung 7 tháng đầu năm, cả nước nhập siêu 3,3 tỷ USD. Riêng khu vực FDI lại xuất siêu 8 tỷ USD. Như vậy, nhập siêu vẫn hoàn toàn thuộc về khu vực kinh tế trong nước với con số đang tăng đáng kể qua các tháng.
  Nguồn: Tổng cục Hải quan/Tổng cục Thống kê

MẠNH NGUYỄN

BizLIVE - Gặp gỡ