4 tháng, nhập siêu từ Trung Quốc gần 9 tỷ USD

Vũ Tuấn

07:27 29/04/2016

BizLIVE - Về thị trường hàng hóa nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2016, nhập khẩu từ Trung Quốc vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với kim ngạch 14,7 tỷ USD.

4 tháng, nhập siêu từ Trung Quốc gần 9 tỷ USD

Ảnh minh họa.

Tổng cục Thống kê cho biết, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu thực hiện tháng 3/2016 đạt 15,117 tỷ USD, cao hơn 917 triệu USD so với số ước tính.
Trong đó, điện thoại và linh kiện cao hơn 672 triệu USD, máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác cao hơn 75 triệu USD, dầu thô cao hơn 49 triệu USD, gạo cao hơn 45 triệu USD, cà phê cao hơn 40 triệu USD.
Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 4/2016 ước tính đạt 14,1 tỷ USD, giảm 6,7% so với tháng trước.
Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 4,1 tỷ USD, giảm 2,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 10 tỷ USD, giảm 8,5%.
So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 4/2016 tăng 4,5%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 6,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 3,8%.
Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng tăng khá so với cùng kỳ năm trước như: Điện thoại và linh kiện tăng 22,8%; máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 15,4%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 12,6%.
Tính chung 4 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 52,9 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 15,1 tỷ USD, tăng 2,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 37,8 tỷ USD, tăng 7,3%.
Có tới 8 mặt hàng xuất khẩu tỷ USD trong 4 tháng đầu năm 2016, trong đó điện thoại và linh kiện (11,5 tỷ USD), dệt may (6,8 tỷ USD); điện tử, máy tính và linh kiện 5 tỷ USD...
Trong 4 tháng, Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với 11,4 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước, tiếp đến là EU với 10,3 tỷ USD, tăng 10,4%.
Trung Quốc đạt 5,8 tỷ USD, tăng 16,5%; Hàn Quốc đạt 3,3 tỷ USD, tăng 36,5%. Riêng xuất khẩu sang thị trường ASEAN đạt 5,4 tỷ USD, giảm 13,5%; Nhật Bản đạt 4,5 tỷ USD, giảm 0,2%.
Về nhập khẩu, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 4/2016 ước tính đạt 14 tỷ USD, giảm 3,4% so với tháng trước. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 5,8 tỷ USD, tăng 0,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 8,2 tỷ USD, giảm 6%.
So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 4/2016 tăng 7,3%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 6,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 8,1%.
Tính chung 4 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 51,4 tỷ USD, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 20,7 tỷ USD, giảm 0,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 30,7 tỷ USD, giảm 1,4%.
Về thị trường hàng hóa nhập khẩu 4 tháng đầu năm, nhập khẩu từ Trung Quốc vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với kim ngạch 14,7 tỷ USD, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm trước.
ASEAN đạt 7,5 tỷ USD, giảm 3,5%; Nhật Bản đạt 4,3 tỷ USD, giảm 8,8%; EU đạt 3 tỷ USD, giảm 9,5%; Hoa Kỳ đạt 2,4 tỷ USD, giảm 0,1%; riêng nhập khẩu từ Hàn Quốc đạt 9,5 tỷ USD, tăng 6,7%.
Tính chung 4 tháng đầu năm, Việt Nam xuất siêu 1,46 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 5,6 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 7,06 tỷ USD.

VŨ TUẤN

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

BizLIVE Gặp gỡ