3 tháng, cả nước xuất siêu 776 triệu USD

Mạnh Nguyễn

14:16 25/03/2016

BizLIVE - Tổng cục Thống kê cho biết, 3 tháng đầu năm 2016, cả nước xuất siêu 776 triệu USD, chiếm 2% kim ngạch xuất khẩu. 

3 tháng, cả nước xuất siêu 776 triệu USD

Ảnh minh họa.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính chung 3 tháng đầu năm 2016, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 37,9 tỷ USD, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2015.
Trong đó xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI (kể cả dầu thô) ước đạt 27,04 tỷ USD, tăng 5,8%, xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp trong nước ước đạt 10,84 tỷ USD, tăng 0,3%.
Riêng tháng 3/2016, kim ngạch xuất khẩu cả nước ước đạt 14,2 tỷ USD, tăng 40,6% so với tháng trước.
Về nhập khẩu, 3 tháng đầu năm, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước ước đạt 37,1 tỷ USD, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm 2015.
Nếu tính riêng tháng 3/2016, kim ngach nhập khẩu ước đạt 14,1 tỷ USD, tăng 37% so với tháng trước.
Nguồn: Tổng cục Thống kê  
Như vậy tính chung 3 tháng đầu năm 2016, cả nước xuất siêu 776 triệu USD, chiếm 2% kim ngạch xuất khẩu. Trong đó khu vực FDI (kể cả dầu thô) xuất siêu khoảng 4,83 tỷ USD, nhập siêu khu vực trong nước ước đạt 4,05 tỷ USD.

MẠNH NGUYỄN

BizLIVE - Gặp gỡ